Pozvánka na valnou hromadu – shromáždění členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod

Místo konání: Cafe-art OKO, s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod
Termín: pondělí dne 13. května 2019 od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 7. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2019
 8. Volba 2 delegátů a 1 náhradníka pro rok 2019 na XXXI. sněm Hospodářské komory České republiky – 23. 5. 2019
 9. Volba 5 delegátů a 1 náhradníka na členskou schůzi Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v roce 2019 – Jihlava 14. 5. 2019
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

V případě, že se nesejde v určenou hodinu zahájení valné hromady nadpoloviční počet členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, koná se náhradní valná hromada na stejném místě dne 13. května 2019 od 16:30 hodin bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 30. dubna 2019

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová
předsedkyně představenstva

Pozvánka ve formátu PDF 

 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zorganizovala v úterý 19. února prostorách Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči krajské kolo odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

Úkolem pěti soutěžních týmů složených z žáků základních a středních škol a zástupce místní firmy bylo sestrojení funkčního modelu lanové dráhy ze stavebnice Merkur podle montážního návodu. Všem týmům se podařilo úkol splnit a sestavený model lanovky v daném časovém limitu rozpohybovat. Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapojení všech členů týmů a další kritéria.

Vítězství si odnesl tým ze Žďárska, zastoupený firmou COMPAS automatizace, spol. s r. o., a složený z žáků 2. ZŠ Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Na druhém místě se umístil tým zastupující Havlíčkobrodsko (Technocon, s. r. o., Havlíčkův Brod, ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou, Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou) a na třetím místě se umístil jihlavský tým (BOSCH Diesel, s. r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava). Dalšími účastníky soutěže byly týmy z Pelhřimovsku (Conteg, spol. s r. o. , ZŠ Komenského Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Třebíč (NUVIA, a. s. , ZŠ Oslavická, Střední průmyslová škola Třebíč).

„Tým Havlíčkobrodska byl ve složení: kapitán Martin Robovský z firmy Technocon, s. r. o., Havlíčkův Brod, žáci ze ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou Tomáš Pros, Jan Zdražil a Ondřej Zlata. Studenti Tereza Čecháčková, Adéla Vařbuchtová a Robert Konopáč z Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou. Z této školy byl i pedagogický dozor Jiří Mráček,“ uvedl Aleš Kadlec z Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod.

Členové vítězného týmu obdrželi sady nářadí, které poskytla firma Wera Werk, s. r. o., a zajistili si postup do národního kola, které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v Praze.

 • 20190219_115621
 • 20190219_132339
 • IMG_6551-2
 • IMG_6618-2

Celý článek na Vysočina News.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v úterý 5. února v kavárně Cafe – art Oko pro své členy setkání s Janou Kopeckou, jednatelkou společností CHEOPS, spol. s r. o., a KOPECKY-CHEOPS, s. r. o., z Chotěboře. Přítomní účastníci se seznámili o účasti na podnikatelských misí organizovaných Hospodářskou komorou ČR do Asie a Makedonie.

Zástupci obou firem mohli zavítat do Čínské lidové republiky, Arménie, Makedonie a Kazachstánu. „Pro mě to byly neobyčejné zážitky. Velkým přínosem byla možnost sehnat obchodní kontakty na takové úrovni, které by naše firma v navštívených zemích nesehnala. Hospodářská komora ČR je zárukou pro zahraniční partnery,“ uvedla Jana Kopecká, která zastupovala firmu na dodávku zařízení pro pivovary. Během zahraničních cest získali velké množství zakázek.

Celý článek včetně fotografií na Vysočina News.

 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
 
Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod
 

Ve středu 28. listopadu 2018 se v cafe-art OKO v Havlíčkově Brodě uskutečnilo setkání členů Okresní hospodářské komory a dalších podnikatelů s Jaromírem Drábkem, bývalým prezidentem Hospodářské komory České republiky a bývalým ministrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Diskutovalo se o aktuálních otázkách, zejména  o vztahu podnikatelů a státu. Předsedkyně OHK HB Ludmila Dočkalová informovala přítomné o probíhajících programech, do nichž je OHK HB zapojena:

"Na správné místo", "Kompas", "Vzděláváním k rozvoji Vysočiny" a zejména o programu "Osvěta průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině".

Pan Aleš Kadlec informoval o průběhu konference Průmysl 4.0 na Vysočině, která se uskutečnila 14.11.2018 v  prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.

 

V Havlíčkobrodském Klubu OKO proběhl Firemní den

V úterý 6. listopadu se v Havlíčkobrodském Klubu OKO konal Firemní den, tedy prezentace regionálních firem, které nabízejí pracovní příležitosti v regionu Kraje Vysočina. Akci organizovala Hospodářská komora v rámci svého projektu „Na správné místo“. Tento projekt cílí na studenty posledních ročníků středních škol, kteří se zanedlouho po ukončení svého studia budou na trhu práce ucházet o práci nebo budou případně pokračovat ve studiu na vysoké škole. Účast na Firemním dni studentům rozšířila obzory o struktuře regionálního trhu práce, zaměstnavateli poptávaných pozicích a jejich požadavcích na uchazeče. Zároveň se dozvěděli o možnostech spolupráce s firmami formou praxí, stáží, brigád či při vysokoškolském studiu. Studenti měli návštěvu akce zpestřenou workshopy s tématem, jak se správně prezentovat na trhu práce a úspěšně zvládnout přijímací pohovor. Ten si měli možnost studenti vyzkoušet nanečisto přímo s personalistou z praxe a to v závěrečném workshopu, který Firemní den uzavíral. Mezi firmy, které na Firemním dni vystavovaly, patřily například Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., Amylon a.s., Aco Industries k.s., B:TECH a.s., Dvořák - svahové sekačky s.r.o., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Hranipex Czech Republic a.s. nebo také zástupce veřejného sektoru Policie ČR.

 • 20181106_082504
 • 20181106_083406
 

Ve spolupráci s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě a KHK KV proběhlo inspirativní setkání na téma zaměstnávání cizinců a možnost poskytnutí pomoci ze strany HK.

Termín konání - 8. října 2018 od 13.00 hodin.

 

Ve středu 12.9.2018 navštívil Kraj Vysočina prezident Hospodářské komory České republiky pan Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Svou cestu Vysočinou zahájil prezident Dlouhý prohlídkou firmy Galatek a.s. v Ledči nad Sázavou, která působí v oblasti výroby zařízení pro povrchovou úpravu. Při diskusi se zástupci firmy byla zmíněna témata, která současně hýbají, jak podnikatelským prostředím, tak politikou, například zvyšování minimální mzdy s vazbou na výši mzdy zaručené a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Problematikou dlouhodobě trápící české vývozce technologických celků a ostatních dodávek, které krom výroby představují rovněž instalaci a uvedení do provozu v místě provozu koncovým zákazníkem, zase trápí překážky vysílání českých pracovníků do zahraničí. Zde se vyskytuje stále více byrokratických opatření nutných ke splnění, byť se jedná ve většině případů o vnitřní trh EU. Jednou z další diskutovaných oblastí byla také problematika technických norem připravovaných institucemi EU, kdy je nutné, aby tyto normy byly překládány do Českého jazyka a české firmy se mohly řídit jejich přesným výkladem. Všechna tato témata přislíbil prezident HK ČR Dlouhý akcentovat při svých jednáních s představiteli vlády, dotčených ministerstev i úřadů.

Z Ledče nad Sázavou pokračovala cesta Vladimíra Dlouhého do Jihlavy na diskusní setkání s podnikateli z celého Kraje Vysočina.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod podporuje Sbírku Knoflíkový týden pořádanou Centrem J. J. Pestalozziho.