Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě uskutečnila Členská schůze Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina. Delegáti zvolili na další tři roky nové vedení. Předsedou představenstva se stal Richard Horký, který zároveň působí jako předseda představenstva OHK Třebíč. Ve svém vystoupení před delegáty potvrdil své rozhodnutí pokračovat v nastoleném trendu především ve spolupráci s krajskou samosprávou a ještě více tuto spolupráci prohlubovat. Do představenstva byli zvoleni zástupci členských okresních hospodářských komor paní Ludmila Dočkalová a pan Aleš Kadlec za OHK Havlíčkův Brod, pan Jaroslav Huňáček a Rostislav Dvořák za OHK Jihlava, pan Martin Plachý a David Štursa za OHK Pelhřimov, pan Richard Horký a Petr Šmejkal za OHK Třebíč a pan Jiří Novotný a Jaroslav Miklík za OHK Žďár nad Sázavou.