B:TechV pátek 5. 5. 2017 pořádala Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod další z pravidelných exkurzí pro žáky základních a studenty obecných středních škol do své členské firmy B:TECH, a.s. Tentokrát se zúčastnili žáci Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova. Exkurze umožňují žákům a studentům zblízka nahlédnout do oblasti technických oborů. V tomto konkrétním případě se jednalo o obor elektrotechniky a průmyslové automatizace. Generální ředitel firmy B:TECH, a.s. pan Igor Zahrádka si s žáky povídal o čtvrté průmyslové revoluci a perspektivách, které studium technických oborů umožňuje. V druhé části exkurze se žáci seznámili s možnostmi studia oborů elektro na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Vyzkoušeli si zapojení jednoduchých elektrických obvodů a pokořili několik hlavolamů, které si pro ně odborný tým technického pracoviště střední školy z Chotěboře připravil. Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod se realizací exkurzí do firem snaží žákům a studentům přiblížit nabídku pracovních míst firem z regionu a zároveň popularizovat technické obory, kde se kvalifikované pracovní síly dlouhodobě nedostává.