V pátek 2. 6. 2017 se uskutečnil na Zámku ve Valči u Třebíče další ročník odborné konference „Technické fórum“. Mezi hlavní partnery konference opět patřila Hospodářská komora České Republiky a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina.

Tématem letošního ročníku byly kromě technického a odborného vzdělávání také příklady fungující podpory zemědělského středoškolského vzdělávání. V rámci úvodního bloku zazněly nové informace o Iniciativě Průmysl 4.0 a podrobnosti ke koncepci technického vzdělávání MŠMT. Z regionu Havlíčkobrodska se konference zúčastnil člen představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod Bc. Aleš Kadlec, společně se zástupkyní členské firmy B:TECH, a.s. Bc. Lenkou Valovou.

OHK Havlíčkův Brod se dlouhodobě zabývá podporou a propagací technicky zaměřených oborů. Cílovou skupinou v této aktivitě jsou žáci základních škol a studenti všeobecně zaměřených středních škol, kteří takto získávají přehled o možnostech studia technických oborů a zároveň jsou informováni o nejvíce poptávaných pracovních pozicích v místních firmách. Jedním z nejvýznamnějších partnerů OHK Havlíčkův Brod v tomto směru je právě firma B:TECH, a.s., kde již po několik let probíhají pravidelné společně organizované exkurze pro žáky a studenty.

V příštím ročníku konference plánuje OHK Havlíčkův Brod společně s firmou B:TECH, a.s. vlastní vystoupení s prezentací spolupráce se základními a středními školami při výchově budoucích technických odborníků.