V úterý 20. 6. 2017 navštívili členové představenstva a dozorčí rady Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod firmu HOUFEK a.s. v Golčově Jeníkově. Návštěva se uskutečnila v rámci harmonogramu pravidelných výjezdních jednání zástupců komory, jejichž cílem je podrobně se seznámit s výrobním programem navštěvované firmy a získat tak přehled o aktuální situaci ve firmě, potažmo i oboru. Zástupci Hospodářské komory tak mají možnost načerpat podněty pro svou činnost a přispět ke snaze o řešení aktuálních problémů.

  • houfek_a_s_2017

Pokud se podíváme do historie, firma HOUFEK a.s. byla založena v roce 1991 panem Jaroslavem Houfkem, otcem současného majitele pana Aleše Houfka, jako malá, doslova garážová rodinná firma. Prvním realizačním počinem tehdy vznikající firmy byla pásová bruska, na kterou získali otec a syn první objednávky od zákazníků. Do roku 1994 tak od vzniku firmy vyrobili v garážovém prostředí na 300 těchto strojů opracovávajících dřevo. Rozvíjející se firma poté přesunula výrobu do větších, ale stále velmi skromných prostor bývalého chléva a opuštěné traktorové stanice. V roce 2001 se firma přestěhovala do nových výrobních prostor, kde za postupného rozšiřování výrobní plochy sídlí dosud. Současně tvoří výrobní sortiment 40 typů konvenčních dřevoobráběcích strojů a 10 typů CNC strojů. Firma HOUFEK a.s. je tak nyní největším výrobcem těchto strojů ve střední a východní Evropě. Z její produkce tři čtvrtiny exportuje a v 5 zemích má své obchodní zastoupení.

V rámci návštěvy firmy měli zástupci Hospodářské komory možnost diskutovat s majitelem firmy panem Alešem Houfkem současná témata vztahující se k jeho oboru podnikání a podnikání v regionu obecně. Jednání zahájila předsedkyně paní Ing. Ludmila Dočkalová, která informovala o činnosti Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v minulém období a společně s členem představenstva Bc. Alešem Kadlecem představili současné projekty komory v regionu. Mezi ty hlavní patří projekt „Na správné místo“ sloužící k podpoře kompetencí absolventů a studentů posledních ročníků středních a vysokých škol v oblasti uplatnění na trhu práce. Místní firmy dále jistě ocení projekt zvyšování kvalifikace a dovedností zaměstnanců a v neposlední řadě projekt KOMPAS, který je zaměřen na monitoring a predikci vývoje na trhu práce. Následovala diskuse přítomných s majitelem firmy. Hlavní problém, který nyní firma HOUFEK řeší je stejný jako dnes u většiny výrobních provozů, a to je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Ten je dnes hlavní brzdou dalšího rozvoje firmy. Dle vyjádření pana Houfka jsou dnes požadavky firmy na některé uchazeče do výroby natolik volné, že téměř postačí pouze chuť do práce daného uchazeče, a zbytek už ho postupně naučí sami. Výjimkou jsou samozřejmě kvalifikačně náročnější oddělení firmy, které se zabývají vývojem a konstrukcí strojů. Zde uchazeč bez potřebných znalostí a kvalifikace neuspěje. I u výše postavených pracovníků výroby jsou nároky na technickou zdatnost a kvalifikaci přísnější, jelikož se firma zabývá malosériovou a zakázkovou výrobou, kdy mnoho strojů bývá velmi přesně připravováno na míru zákazníkovým požadavkům. A právě motivace mladých lidí k orientaci na studium technicky zaměřených oborů bude jednou z oblastí, na které bude firma HOUFEK s Hospodářskou komorou spolupracovat. Příjemnou a inspirativní návštěvu firmy Houfek zakončili zástupci Hospodářské komory prohlídkou dnes již velmi rozsáhlých a moderních výrobních prostor. Závěrem poděkovali majiteli firmy za přijetí a popřáli mnoho dalších úspěchů v jeho činnosti.