Na svém výjezdním jednání ve Světlé nad Sázavou přijalo představenstvo Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod mezi členy Hospodářské komory sklárny Crystalite Bohemia s.r.o. Ty byly zároveň hostitelem jednání, ke kterému byli přizváni starosta Světlé nad Sázavou Mgr. Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik. Za oblast školství se jednání zúčastnil ředitel Akademie Světlá nad Sázavou Ing. Jindřich Vodička.

  • sklarny_svetla
  • sklarny_svetla_1

Mezi hlavní témata jednání patřil současný nedostatek pracovních sil, který jako mnohé jiné firmy současně trápí i sklárny ve Světlé. Podle personálního ředitele skláren Mgr. Jana Vaňka trpí sklářské profese ve Světlé navíc určitými stigmaty minulosti, kdy v období začátku hospodářské krize v roce 2008 musely sklárny, ještě pod vedením původních majitelů, ve velkém propouštět. Přestože současná situace je již zcela jinde, do nových sklářských technologií investuje nynější majitel stovky milionů korun a sklárnám se hospodářsky velmi daří, přetrvává mezi místními obyvateli nechuť sklářským oborům se profesně věnovat, ačkoliv výše mezd ve sklářských profesích patří v regionu k těm atraktivnějším. Stranou zájmu jsou potom sklářské obory i mezi mladými budoucími absolventy místní střední školy, jak potvrdil její ředitel Ing. Jindřich Vodička. Právě s osvětou a propagací sklářských profesí mezi žáky a studenty by Hospodářská komora sklárnám ráda vypomohla. Sklářství má ve Světlé nad Sázavou mnohaletou tradici a je nepochybně dobrou volbou pro nastupující mladou generaci sklářským oborům se věnovat. Zatraktivnit sklářské profese v očích rodičů a budoucích studentů, kteří opouštějí základní školu a hledají vhodný obor středoškolského studia je ale ještě úkolem na mnoho let, poznamenal Bc. Aleš Kadlec, člen představenstva OHK Havlíčkův Brod.

Předsedkyně představenstva OHK Havlíčkův Brod Ing. Ludmila Dočkalová potom informovala představitele skláren o aktuálních projektech komory, mezi které patří projekt Vzděláváním k rozvoji Vysočiny, Na správné místo a Kompas.

Následně personální ředitel skláren provedl hosty provozem skláren, představil nové technologie a vyráběné produkty.

Jednání bylo ukončeno dohodou zúčastněných stran o rozšiřování další vzájemné spolupráce.