Ve středu 28. listopadu 2018 se v cafe-art OKO v Havlíčkově Brodě uskutečnilo setkání členů Okresní hospodářské komory a dalších podnikatelů s Jaromírem Drábkem, bývalým prezidentem Hospodářské komory České republiky a bývalým ministrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Diskutovalo se o aktuálních otázkách, zejména  o vztahu podnikatelů a státu. Předsedkyně OHK HB Ludmila Dočkalová informovala přítomné o probíhajících programech, do nichž je OHK HB zapojena:

"Na správné místo", "Kompas", "Vzděláváním k rozvoji Vysočiny" a zejména o programu "Osvěta průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině".

Pan Aleš Kadlec informoval o průběhu konference Průmysl 4.0 na Vysočině, která se uskutečnila 14.11.2018 v  prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.