Pozvánka na valnou hromadu – shromáždění členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod

Místo konání: Cafe-art OKO, s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod
Termín: pondělí dne 13. května 2019 od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 7. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2019
 8. Volba 2 delegátů a 1 náhradníka pro rok 2019 na XXXI. sněm Hospodářské komory České republiky – 23. 5. 2019
 9. Volba 5 delegátů a 1 náhradníka na členskou schůzi Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v roce 2019 – Jihlava 14. 5. 2019
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

V případě, že se nesejde v určenou hodinu zahájení valné hromady nadpoloviční počet členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, koná se náhradní valná hromada na stejném místě dne 13. května 2019 od 16:30 hodin bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 30. dubna 2019

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová
předsedkyně představenstva

Pozvánka ve formátu PDF