Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v pondělí 13. května v klubu Oko Havlíčkův Brod Valnou hromadu – shromáždění členů.

Ludmila Dočkalová, předsedkyně představenstva OHK Havlíčkův Brod, seznámila přítomné členy se Zprávou o činnosti komory za rok 2018. OHK Havlíčkův Brod je organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Jejím posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb, členské základny.

  • F_1
  • F_2
  • F_3

OHK Havlíčkův Brod má 65 členů a v roce 2018 připravila zajímavé akce. Například 6. listopadu v klubu Oko firemní den – veletrh pracovních příležitostí v rámci projektu Na správné místo. OHK zajišťovala v rámci podpory technických oborů exkurze do firmy B:Tech, a. s., pro žáky základních a středních škol. V souvislosti s tím vznikl ve firmě B_Tech, a. s., elektrotechnický kroužek, který pravidelně navštěvuje 30 žáků základních škol. Za práci v OHK byli oceněni Merkurovými medailemi dva členové: zlatou Merkurovu medaili obdržel Jiří Holešák, který založil brodskou OHK a byl jejím dlouholetým předsedou. Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B: Tech, a. s., byl oceněn stříbrnou Merkurovou medailí. V roce 2019 bude OHK Havlíčkův Brod nadále pořádat semináře pro své členy a setkání se zajímavými lidmi. Dále bude podporovat různé akce: Čistá řeka, Kit Show Vysočina, kurz programování v řídicím systému Fanuc a T – PROFI (talenty pro firmy).

Celý článek na Vysočina News