×

Oznámení

Chyba SMTP! Ověřování selhalo.

Rada Kraje Vysočina spustila sběr přihlášek a vyhlásila podmínky pátého ročníku regionální soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost na svém jednání 29. 10. 2019.

"Jste-li organizace, které není lhostejné téma společensky odpovědného chování, dobrovolně integrujete sociální a ekologická hlediska do každodenních operací a interakcí se zákazníky, je ojedinělé ocenění hejtmana Kraje Vysočina určeno právě vám," uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

 1. soukromý sektor:
  (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu)
  a.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
  a.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
  a.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
 2. veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
  b.1 obce,
  b.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
  b.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.

Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2019.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů. Udělení Ceny se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).

Uzávěrka přihlášek je stanovena do 31. 1. 2020. Předpokládané vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním společenském odpoledni v dubnu 2020.

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:

 • Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..