Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod podporuje neziskovou dobrovolnickou akci Čistá řeka Sázava na Vysočině.

Více informací >

 

 

Na svém výjezdním jednání ve Světlé nad Sázavou přijalo představenstvo Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod mezi členy Hospodářské komory sklárny Crystalite Bohemia s.r.o. Ty byly zároveň hostitelem jednání, ke kterému byli přizváni starosta Světlé nad Sázavou Mgr. Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik. Za oblast školství se jednání zúčastnil ředitel Akademie Světlá nad Sázavou Ing. Jindřich Vodička.

  • sklarny_svetla
  • sklarny_svetla_1

Mezi hlavní témata jednání patřil současný nedostatek pracovních sil, který jako mnohé jiné firmy současně trápí i sklárny ve Světlé. Podle personálního ředitele skláren Mgr. Jana Vaňka trpí sklářské profese ve Světlé navíc určitými stigmaty minulosti, kdy v období začátku hospodářské krize v roce 2008 musely sklárny, ještě pod vedením původních majitelů, ve velkém propouštět. Přestože současná situace je již zcela jinde, do nových sklářských technologií investuje nynější majitel stovky milionů korun a sklárnám se hospodářsky velmi daří, přetrvává mezi místními obyvateli nechuť sklářským oborům se profesně věnovat, ačkoliv výše mezd ve sklářských profesích patří v regionu k těm atraktivnějším. Stranou zájmu jsou potom sklářské obory i mezi mladými budoucími absolventy místní střední školy, jak potvrdil její ředitel Ing. Jindřich Vodička. Právě s osvětou a propagací sklářských profesí mezi žáky a studenty by Hospodářská komora sklárnám ráda vypomohla. Sklářství má ve Světlé nad Sázavou mnohaletou tradici a je nepochybně dobrou volbou pro nastupující mladou generaci sklářským oborům se věnovat. Zatraktivnit sklářské profese v očích rodičů a budoucích studentů, kteří opouštějí základní školu a hledají vhodný obor středoškolského studia je ale ještě úkolem na mnoho let, poznamenal Bc. Aleš Kadlec, člen představenstva OHK Havlíčkův Brod.

Předsedkyně představenstva OHK Havlíčkův Brod Ing. Ludmila Dočkalová potom informovala představitele skláren o aktuálních projektech komory, mezi které patří projekt Vzděláváním k rozvoji Vysočiny, Na správné místo a Kompas.

Následně personální ředitel skláren provedl hosty provozem skláren, představil nové technologie a vyráběné produkty.

Jednání bylo ukončeno dohodou zúčastněných stran o rozšiřování další vzájemné spolupráce.

 

 

"Vzhledem ke svým mnohaletým zkušenostem v diplomacii, kde Pavel Kafka začínal svou kariéru, a poté v nejvyšších manažerských pozicích, například v českém zastoupení koncernu Siemens, obohatil současný prezident České manažerské asociace podnikatele o řadu inspirativních informací zejména makroekonomického charakteru.

  • 20171017_174327
  • 20171017_183720
  • 20171017_185038

Pavel Kafka hovořil o tématu konkurenceschopnosti českých firem ve srovnání se zahraničím. Hlavními handicapy českých firem podle něho jsou jistá chaotičnost v chodu firem a absence pevného směru, kam se daná firma chce za určité období posunout. Jako podstatné faktory snižující konkurenceschopnost českých firem rovněž vidí chybějící dlouhodobé plánování a nedostatečnou analýzu rizik. České firmy se také ještě budou muset naučit stavět manažerské týmy z pracovníků, kteří ovládají vzájemně se doplňující vlastnosti tak, aby v manažerských týmech vznikla potřebná synergie, znamenající větší pravděpodobnost následného úspěchu. Naopak mezi silné stránky českých firem řadí Pavel Kafka flexibilitu a schopnost dobře se zorientovat v mimořádných situacích.

Diskuse přítomných se poté rozproudila u tématu produktivita práce v České republice versus některé staré členské státy Evropské unie. Dalšími řešenými oblastmi bylo školství a vzdělávání v technických oborech.“ přiblížil Aleš Kadlec, člen představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, podle něhož setkání s Pavlem Kafkou vzbudilo mezi zúčastněnými podnikateli velmi pozitivní ohlasy především jako inspirace pro jejich další praxi.

Celý článek na Region Vysočina

 

Na správné místo: Projekt který usnadní start do života

Jak najít svoje místo na trhu práce, dobře hospodařit s platem a nezadlužit se. V tom se snaží poradit letos absolventům středních škol Okresní hospodářská komora v Havlíčkově Brodě v rámci projektu „Na správné místo“.

„Náš projekt se zaměřuje na studenty čtvrtých ročníků středních škol a na absolventy do 25 let, kteří jsou v evidenci úřadu práce,“ upřesnil za Okresní hospodářskou komoru Havlíčkův Brod Aleš Kadlec. Jak vysvětlil, je hlavním posláním projektu umožnit mladým, aby se na trhu práce orientovali a našli si na něm svoje místo podle svých schopností i znalostí.

Obchod na vsi, ilustrační foto. ČTĚTE TAKÉ: Starostům v Podoubraví se nelíbí, že vesnická prodejna má být i poštou Projekt má celokrajský dosah a na Havlíčkobrodsku spolupracuje Hospodářské komora s Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně.

„Školy už se zapojily do aktivit projektu například zařazením kurzu finanční gramotnosti. Tam se studenti učí, jak sestavit svůj domácí rozpočet podle příjmu, aby se vyhnuli neseriózním půjčkám a následným exekucím. Protože není nic výjimečného, že někteří absolventi škol se velice rychle stávají dlužníky i s několika exekucemi na krku,“ konstatoval smutnou skutečnost Aleš Kadlec.

Rovněž se studenti učí znát podmínky bankovního trhu a plánovat, jak v budoucnu realizovat své bydlení, protože podmínky pro přiznání hypoték se stále zpřísňují.

Kromě toho nabízí projekt Hospodářské komory a jejích partnerů absolventům kurz IT kompetencí. „Na první pohled se zdá, že absolventi škol jsou ve světě počítačů jako doma. Jenže pravda je taková, že mnozí z nich mají počítač pro zábavu. Využívají komunikaci na sociálních sítích, poslouchají hudbu, dívají se na filmy, ale dělá jim problém využít počítač účelně. To znamená vytvořit třeba obyčejnou tabulku potřebnou pro práci v administrativě,“ podotkl Kadlec.

V neposlední řadě nabízí Hospodářská komora absolventům exkurze do různých firem, kde mohou využít například pohovor s personalistou a seznámit se s tím, jak vypadá běžný pracovní den. Celodenním programem bude potom podle Aleše Kadlece takzvaný Firemní den.

„S aktivitou tohoto druhu máme již zkušenosti z dřívějších projektů. Jedná se o malou burzu práce. Bude se konat 14. listopadu v havlíčkobrodském klubu Oko. Firmy, které hledají zaměstnance, mohou burzu využít ke své prezentaci. Absolventi naopak získají přehled o nabídce pracovního trhu na Havlíčkobrodsku,“ upřesnil Kadlec.

Celý článek v Havlíčkobrodském deníku.

 

Obchod v domě čp. 153 v Dolní ulici začal fungovat v roce 1925, kdy dům koupil Josef Hejkal, dědeček současného majitele Martina Hejkala, vedle prodeje potravin pražil v plynové pražírně kávu a burské oříšky a nabízel vlastní likéry.

V roce 1936 dům přestavěl na moderní obchodní podnik v takové podobě, v jaké existoval až do roku 1991. Založil také velkoobchod, který zásoboval celé široké okolí. V době největšího rozmachu měla firma kolem patnácti zaměstnanců. Hejkalův obchod byl znárodněn brzy po komunistickém puči v únoru 1948 jako jeden z prvních podniků v Havlíčkově Brodě. Josef Hejkal v něm mohl ještě necelé dva roky zůstat jako řadový zaměstnanec, ale v roce 1950 musel odejít a až do důchodu pak pracoval v různých dělnických profesích. Nadále ovšem bydlel v bytě nad obchodem. Dům mu patřil až do 16. listopadu 1961, pak byl také znárodněn a Josef Hejkal se stal ve vlastním domě nájemníkem městského bytového podniku. V domě čp. 153 bydlel až do své smrti v roce 1974.

Hejkalova rodina získala dům zpátky 10. prosince 1990. Vedení obchodu se ujal vnuk zakladatele firmy Martin Hejkal. „Dům nám byl vrácen, ale jak zásoby, tak veškeré zařízení obchodu jsme si museli od státního podniku Potraviny koupit,“ říká Martin Hejkal, který otevřel obchod pod svým jménem 1. června 1991.

Také on obchod brzy rozšířil. Při první rekonstrukci v roce 1994 změnil orientaci původního obchodu jak stavebně (pult byl původně nalevo od vchodu, dnes napravo), tak co do sortimentu. V menší pultové prodejně v Dolní ulici se začaly prodávat lahůdky a dárkové zboží, běžné potraviny se přesunuly do samoobslužné prodejny, vybudované z bývalého skladu. V roce 1997 se obchod zapojil do národního řetězce potravinářských prodejen Flop. Při další rekonstrukci v roce 2000 se prodejní plocha samoobsluhy rozšířila i o prostory bývalého dvora. V roce 2001 byl veškerý prodej zboží digitalizován. Zákazníci poznali tuto změnu tak, že staré mechanické pokladny byly nahrazeny elektronickými. Od roku 2013 lze platit platebními kartami. 

Přibylo i zaměstnanců. V roce 1991 v obchodě pracovalo pět prodavaček a jeden prodavač, dnes jich je více než 25. Na každé směně pracuje jedenáct stálých prodavaček a prodavačů a ještě několik brigádníků.  

Podle slov Martina Hejkala není jednoduché udržet obchod v menším městě v konkurenci velkých nadnárodních řetězců. „Největší problém vidím v tom, že stát i město vycházely řetězcům dříve až nepochopitelně vstříc. Nabízely jim daňové a všemožné další úlevy to vše snad v zájmu zvýšení počtu pracovních míst. Dnes už není žádným tajemstvím, že pracovní podmínky v hypermarketech jsou děsivé, s lidmi se zachází nedůstojně. My zaměstnáváme stabilně téměř 25 lidí, chováme se k nim slušně, cítíme za ně zodpovědnost, a přitom se s městem musíme "handrkovat" o každou reklamní tabuli, kterou chceme postavit na chodník. Tenhle nerovný přístup opravdu zamrzí.

Ale jinak si nechci stěžovat, všechno má svá pro a proti. Supermarkety mají možná větší sortiment a snadné parkování, ale ne každý chce a může jezdit na nákup autem. My se snažíme nabízet cenově dostupné a kvalitní potraviny, dáváme přednost těm od místních a regionálních výrobců. Díky národnímu řetězci potravinářských prodejen Flop, jehož jsme členem, se nemusíme bát konkurence ani v logistice, letákových a jiných akcích.

Naší výhodou je také poloha v centru města a tradice. Jsme na stejném místě skoro sto let, a to už něco znamená - pro nás, ale snad i pro naše zákazníky,“ dodává Martin Hejkal, který v současnosti dokončuje rekonstrukci domu. „Někdy pocit, že jsem se stal z obchodníka stavbyvedoucím. Ale dlouhá rekonstrukce se chýlí ke konci a zákazníci její výsledky snad brzy uvidí na vlastní oči. Jednak zvětšujeme obchod, chceme rozšířit a zkvalitnit prodej uzenin a sýrů, a tak zároveň získáme více prostoru na prodej bezlepkových výrobků a jiných potravin tzv. zdravé či racionální výživy. A také v obchodě bude víc místa a zákazníkům se bude příjemněji nakupovat. A o něco málo později otevřeme v prvním patře, nad obchodem, kavárnu, kde si lidé budou moct odpočinout u dobré kávy. Bude to moderní a elegantní kavárna, kterou navrhoval architekt Milan Stejskal, s vynikající kávou. A možná zákazníky i něčím překvapí, ale to zatím nechci prozrazovat,“ nechává si některá tajemství zatím pro sebe vnuk zakladatele obchodu, kterého ale trápí podle jeho slov především neuvěřitelně bující byrokracie. „Teď se hodně mluví o kontrolním hlášení DPH a EET, ale takových věcí, jimž nemůžu říct jinak než buzerace, jsou stovky, pořád se vyplňují nějaké více či méně zbytečná hlášení a formuláře.

Ale nepodstatná není ani nálada ve společnosti, pejorativní vyjádření čelných politiků, často členů vlády, jako by podnikat, tedy živit sám sebe a ještě zaměstnance, bylo něco opovrženíhodného a nečestného,“ uzavírá Martin Hejkal, který je jedním z šesti desítek členů Hospodářské komory

Celý článek na deníku Region Vysočina

 

V pondělí 4. září 2017 od 16:30 hodin v Klubu Oko na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě se konalo setkání členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod s poslankyní Parlamentu ČR a náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina paní Ing. Janou Fischerovou, CSc.

Pozvánka ve formátu PDF.

 

V úterý 20. 6. 2017 navštívili členové představenstva a dozorčí rady Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod firmu HOUFEK a.s. v Golčově Jeníkově. Návštěva se uskutečnila v rámci harmonogramu pravidelných výjezdních jednání zástupců komory, jejichž cílem je podrobně se seznámit s výrobním programem navštěvované firmy a získat tak přehled o aktuální situaci ve firmě, potažmo i oboru. Zástupci Hospodářské komory tak mají možnost načerpat podněty pro svou činnost a přispět ke snaze o řešení aktuálních problémů.

  • houfek_a_s_2017

Pokud se podíváme do historie, firma HOUFEK a.s. byla založena v roce 1991 panem Jaroslavem Houfkem, otcem současného majitele pana Aleše Houfka, jako malá, doslova garážová rodinná firma. Prvním realizačním počinem tehdy vznikající firmy byla pásová bruska, na kterou získali otec a syn první objednávky od zákazníků. Do roku 1994 tak od vzniku firmy vyrobili v garážovém prostředí na 300 těchto strojů opracovávajících dřevo. Rozvíjející se firma poté přesunula výrobu do větších, ale stále velmi skromných prostor bývalého chléva a opuštěné traktorové stanice. V roce 2001 se firma přestěhovala do nových výrobních prostor, kde za postupného rozšiřování výrobní plochy sídlí dosud. Současně tvoří výrobní sortiment 40 typů konvenčních dřevoobráběcích strojů a 10 typů CNC strojů. Firma HOUFEK a.s. je tak nyní největším výrobcem těchto strojů ve střední a východní Evropě. Z její produkce tři čtvrtiny exportuje a v 5 zemích má své obchodní zastoupení.

V rámci návštěvy firmy měli zástupci Hospodářské komory možnost diskutovat s majitelem firmy panem Alešem Houfkem současná témata vztahující se k jeho oboru podnikání a podnikání v regionu obecně. Jednání zahájila předsedkyně paní Ing. Ludmila Dočkalová, která informovala o činnosti Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v minulém období a společně s členem představenstva Bc. Alešem Kadlecem představili současné projekty komory v regionu. Mezi ty hlavní patří projekt „Na správné místo“ sloužící k podpoře kompetencí absolventů a studentů posledních ročníků středních a vysokých škol v oblasti uplatnění na trhu práce. Místní firmy dále jistě ocení projekt zvyšování kvalifikace a dovedností zaměstnanců a v neposlední řadě projekt KOMPAS, který je zaměřen na monitoring a predikci vývoje na trhu práce. Následovala diskuse přítomných s majitelem firmy. Hlavní problém, který nyní firma HOUFEK řeší je stejný jako dnes u většiny výrobních provozů, a to je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Ten je dnes hlavní brzdou dalšího rozvoje firmy. Dle vyjádření pana Houfka jsou dnes požadavky firmy na některé uchazeče do výroby natolik volné, že téměř postačí pouze chuť do práce daného uchazeče, a zbytek už ho postupně naučí sami. Výjimkou jsou samozřejmě kvalifikačně náročnější oddělení firmy, které se zabývají vývojem a konstrukcí strojů. Zde uchazeč bez potřebných znalostí a kvalifikace neuspěje. I u výše postavených pracovníků výroby jsou nároky na technickou zdatnost a kvalifikaci přísnější, jelikož se firma zabývá malosériovou a zakázkovou výrobou, kdy mnoho strojů bývá velmi přesně připravováno na míru zákazníkovým požadavkům. A právě motivace mladých lidí k orientaci na studium technicky zaměřených oborů bude jednou z oblastí, na které bude firma HOUFEK s Hospodářskou komorou spolupracovat. Příjemnou a inspirativní návštěvu firmy Houfek zakončili zástupci Hospodářské komory prohlídkou dnes již velmi rozsáhlých a moderních výrobních prostor. Závěrem poděkovali majiteli firmy za přijetí a popřáli mnoho dalších úspěchů v jeho činnosti.

 

V pátek 2. 6. 2017 se uskutečnil na Zámku ve Valči u Třebíče další ročník odborné konference „Technické fórum“. Mezi hlavní partnery konference opět patřila Hospodářská komora České Republiky a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina.

Tématem letošního ročníku byly kromě technického a odborného vzdělávání také příklady fungující podpory zemědělského středoškolského vzdělávání. V rámci úvodního bloku zazněly nové informace o Iniciativě Průmysl 4.0 a podrobnosti ke koncepci technického vzdělávání MŠMT. Z regionu Havlíčkobrodska se konference zúčastnil člen představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod Bc. Aleš Kadlec, společně se zástupkyní členské firmy B:TECH, a.s. Bc. Lenkou Valovou.

OHK Havlíčkův Brod se dlouhodobě zabývá podporou a propagací technicky zaměřených oborů. Cílovou skupinou v této aktivitě jsou žáci základních škol a studenti všeobecně zaměřených středních škol, kteří takto získávají přehled o možnostech studia technických oborů a zároveň jsou informováni o nejvíce poptávaných pracovních pozicích v místních firmách. Jedním z nejvýznamnějších partnerů OHK Havlíčkův Brod v tomto směru je právě firma B:TECH, a.s., kde již po několik let probíhají pravidelné společně organizované exkurze pro žáky a studenty.

V příštím ročníku konference plánuje OHK Havlíčkův Brod společně s firmou B:TECH, a.s. vlastní vystoupení s prezentací spolupráce se základními a středními školami při výchově budoucích technických odborníků.