Moderní marketing i s malým rozpočtem

Na 16. 4. 2021 od 08:45 do 13:00 jsme připravili workshop ZDARMA, který se zaměřuje na moderní marketing.

Podařilo se nám získat speciálního hosta a lektora: Milana Formánka

 • Školí a konzultuje moderní marketing, již pro 500+ organizací.

 • Pracoval 14 let v Red Bullu a vedl kreativní komunikační agenturu Zaraguza.

 • Úspěšně otestoval a inovoval komplexní marketingové přístupy na více jak 300 projektech.

 • Pomohl přes 100 světovým sportovcům a umělcům.

 • Propojil tuto praxi s teorií 400+ obchodních audio knížek.

 • Rád se podělí o své zkušenosti, neváhejte se zaregistrovat a zúčastnit!

Účast je zdarma v rámci projektu Krajské hospodářksé komory a Kraje Vysočina, podmínkou je pouze registrace ZDE.

Před událostí Vám zašleme odkaz do aplikace Teams (a bude zveřejněn na webu).

Těšíme se na Vás!

 

Na 26. 3. 2021 od 10:00 do 12:00 jsme připravili workshop, který Vám přinese:

 • 8 tipů, jak rozvíjet Vaše podnikání on-line
 • inspiraci v této nelehké době
 • konkrétní tipy zejména pro menší lokální firmy a služby

Napadají Vás někdy otázky:

 • Lze mé podnikání přenést více do on-line prostředí?
 • Má smysl se tím zabývat, i když neplánuji e-shop?
 • Jak zjistím zájem o mou službu on-line?
 • Jak si připravit web?
 • K čemu je analýza klíčových slov?
 • Jak a zda pracovat na optimalizaci pro vyhledávače (SEO)?
 • Jak zjistit, co přináší návštěvnost ostatním webům?

Pak neváhejte a připojte se 26. 3. v 10:00 na této adrese:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY1NmVkMDUtN2I1MC00MTA1LTgyMTUtMmQ0MmVmYTQ2NTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c29cdccd-ee7a-43d6-86a0-bff84cb19de9%22%2c%22Oid%22%3a%22481030d1-8dd9-4653-af38-ec9cef7b8395%22%7d

Těšíme se na Vás!

 

Srdečně zveme k účasti na Digitálním festivalu

 

Srdečně zveme k účasti na Digitálním festivalu

 

Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Královehradeckého kraje a Kraje Vysočina ve spolupráci s Českou asociací interim managementu Vás srdečně zvou na webinář na téma:

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI

doporučení a zkušenosti krizových manažerů z praxe aktuální nejen v období COVID 19

2. 12. 2020 od 10:00 do 11:30

Program:

 • Krize a její příčiny
 • Důsledky krize (problémy cash-flow, obchodu/odbytu, dodávek/logistiky, personální problémy, ostatní interní problémy)
 • Zkušenosti – doporučení
  • Obchod
  • Služby, péče o zákazníky
  • Interní procesy, plánování, výroba
  • Nákup, logistika
  • Finance a ekonomika, pohledávky, závazky
  • Personalistika, komunikace
  • Jak předejít insolvenci, problém insolvence
  • Rizika statutárů dle novely ZOK

K účasti se registrujte, prosím, do 27. 11. 2020 - přihláška.

Po přihlášení obdržíte přístupové údaje na webinář.

 

Zveme Vás na  konferenci "Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou", kterou pořádá Komora dotačních poradců ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina.

Termín konání: 24. listopadu 2020 10:00 - 11:30 hodin

Místo konání: on-line

Cena: zdarma

Pozvánka ve formátu PDF.

 

Důvodem zrušení akce je stávající výskyt nákazy COVID-19 v sídle kraje v předcházejících dnech.

Zveme Vás na konferenci „Digitalizací k úsporám", kterou připravuje KHK KV v rámci projektu Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020".

Konference se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020 v prostorách Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Odkaz na registraci: https://digitalizaci-k-usporam.vysocina40hub.cz/registrace

Program konference ve formátu PDF.

 

 

Pátý ročník regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“ dne 17. 9. 2020, je zrušen.

Důvodem zrušení akce je výskyt nákazy COVID-19 v sídle kraje v předcházejících dnech.

S ohledem na velký zájem o uvedenou akci a nemožnost zajistit dostatečné vzájemné odstupy není možné v současné situaci postupovat jinak.


Kraj Vysočina si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník regionální konference

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

17. září 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
budova B, kongresový sál.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Pátý ročník regionální konference navazuje na vyhlášení pátého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Předešlé ročníky založily tradici inspirativního setkávání, které si klade si za cíl zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich obchodními a jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací orientující se na tuto problematiku.

Svá speciální poselství přednesou významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019. Program bude věnován jednotlivým konceptům souvisejícím s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Seznámeni budete s nejlepšími praxemi týkajícími se účasti v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina a novinkami v oblasti společenské odpovědnosti. Reflektovány budou souvislosti nouzového stavu v době šíření nákazy COVID a opatření zaměstnavatelů.

Důraz bude kladen na diskuzi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti.

Konference přinese motivaci k uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a bude výzvou před vyhlášením šestého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Přivítáni budete Královskou snídaní zajištěnou Kavárnou Pohodička, která bude pokračovat v dopolední přestávce. Kavárna Pohodička je unikátní sociálně terapeutická dílna příspěvkové organizace Kraje Vysočina Domov bez zámku. Vznikla v roce 2013 díky projektu MPSV ve spolupráci s Krajem Vysočina. Lidem s mentálním postižením pomáhá zapojit se do běžného života prostřednictvím přípravy nápojů i jídla a především obsluhy zákazníků a komunikace s nimi. Práce v kavárně jim tak dává zasloužený pocit, že jsou přirozenou součástí společnosti a umí v ní žít jako kdokoli jiný.

PROGRAM

Konferenci moderuje: Mgr. Kateřina Kaňoková

8.15 – 9.00
Prezence účastníků, snídaňové občerstvení

9.00 – 9.10
Slavnostní zahájení 5. ročníku konference Společenská odpovědnost organizací MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

9.10 – 9.20
Přivítání účastníků ze strany Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c., ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina

9.20–09.50
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie soukromý sektor zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně, zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně
Robert Válal, jednatel a majitel společnosti, Požární bezpečnost s.r.o.
Bc. Lenka Klimešová, Head of Automation Academy, B:TECH, a.s.
Ing. Vladimír Přech, ředitel obchodně právní sekce, GORDIC spol. s r.o.
Ing. Josef Eder, jednatel společnosti, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

09.50–10.20
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 – kategorie soukromý sektor zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci
Bc. Mojmír Kolář, MBA, tiskový mluvčí, BOSCH DIESEL s. r. o.
Daniela Vilhelmová, specialista pro firemní komunikaci & CSR, FRAENKISCHE CZ s. r. o.
Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva, ICOM transport a. s.

10.20–10.50
Dopolední přestávka - pro občerstvení a networking

10.50–11.20
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie veřejný sektor a nestátní neziskové organizace - obce
Ing. Karel Pačiska, starosta města Bystřice nad Perštejnem
Karel Kratochvíl, starosta města Humpolce
Ing. Michal Bačovský, odborný garant koncepce Smart City, město Žďár nad Sázavou

11.20–11.50
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie veřejný sektor a nestátní neziskové organizace – příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
Mgr. Hana Šeráková, ředitelka organizace, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
Mgr. Silvie Tomšíková, ředitelka organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

11.50–12.50
Obědová přestávka - pro občerstvení a networking

12.50–13.20
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie veřejný sektor a nestátní neziskové organizace – nestátní neziskové organizace, zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti
Ing. Hana Fexová, ředitelka organizace, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Bc. Daria Čapková, ředitelka organizace, Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s.
Mgr. Marcela Křivánková, ředitelka organizace, Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

13.20–13.50
Nejlepší praxe týkající se účasti v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina a novinky v oblasti společenské odpovědnosti
Ing. Alena Chalupová, MBA, certifikovaná manažerka společenské odpovědnosti

13.50–14.20
JAK COVID – 19 změnil pracovní trh a přístup zaměstnavatelů v ČR? Jak se promítl do oblasti work-life balance, benefitů a vzdělávání?
Mgr. Kateřina Kaňoková, expertka v oblasti rovných příležitostí, personalistiky, společenské odpovědnosti, lektorka, mentorka, koučka

14.20–14.30
Oficiální ukončení konference
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“, 5. ročník.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, budova B, kongresový sál,
17. září 2020.

Přihlásit se můžete pod odkazem: Regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“,
5. ročník (17. září 2020), a to nejpozději do 10. září 2020.

Účast na konferenci je bezplatná. Kapacita sálu je omezena. Účastníci budou zařazováni podle termínu doručení přihlášky.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod a Centrum Vysočina, o.p.s. zvou na inspirativní setkání s panem Ing. Tomášem Prouzou, MBA, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, víceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce a víceprezidentem Hospodářské komory České republiky.

Místo konání: Cafe-art OKO, Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod

Termín: úterý 18. srpna 2020, od 14 do 16 hodin.

Svoji účast potvrďte do 17. 8. 2020 na mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář k problematice elektronické bezpečnosti a poradu informatiků ORP a KrÚ Kraje Vysočina, která se bude konat dne 25. června 2020 od 9.00 hod. v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, místnost B 3.15

Seminář se bude vysílat také online na adrese: https://kr-vysocina.webex.com/join/Kraj_Vysocina


Program:
Seminář k problematice el. bezpečnosti
09.00 – 09.25 Informace o činnosti krajské pracovní skupiny k el. bezpečnosti P. Pavlinec, KrÚ Kraje Vysočina
09.25 – 09.50 Projekt Kraje pro bezpečný internet Lucie Časarová, vedoucí projektu KPBI
09.50 – 10.15 Hledání zranitelností a indikátorů kompromitace D. Marek, KrÚ Kraje Vysočina
10:15 – 10:35 Přestávka
10.35 – 11.00 Vzdělávání v oblasti elektronické bezpečnosti Lucie Kosová, NÚKIB
11.00 – 11.25 KYBEZ & Gordic CyberSec: vzdělávání a řízení kybernetické bezpečnosti Dan Kresan, Gordic
11:25 – 12:10 Aktuální trendy v oblasti bezpečnostních technologií AutoCont


Porada informatiků ORP a KrÚ Kraje Vysočina
13:00 – 16:00

 • nové služby TCK a ROWANetu
 • CMS2
 • zálohování dat
 • IROP 2.0 – záměry kraje

Z organizačních důvodů prosím o registraci na seminář zde - https://kalendar.kr-vysocina.cz/udalost/registrace/45785. Kapacita zasedací místnosti na krajském úřadě je omezena. Je možné se semináře také zúčastnit online přes https://kr-vysocina.webex.com/join/Kraj_Vysocina.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Ing. Lucii Časarovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 721 947 046).

 

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,

která se bude konat

v pondělí dne 22. června 2020 v cafe-art OKO s.r.o.,

Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2019
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 7. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2020
 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady OHK HB
 9. Volba zástupců OHK HB do představenstva a kontrolní komise KHK KV
 10. Volba 2 delegátů a 1 náhradníka pro rok 2020 na XXXII. sněm Hospodářské komory České republiky
 11. Volba 5 delegátů a 2 náhradníků na členskou schůzi Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v roce 2020
 12. Diskuse
 13. Schválení usnesení
 14. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení, od 16.30 hodin se koná náhradní valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Havlíčkův Brod 9. dubna 2020

 

Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová

předsedkyně představenstva

 

Cílem semináře je upozornit na aktuálnost tématiky digitalizace firemních procesů, sdílet zkušenosti z praxe a ze současné přípravy studentů na vysokých školách.
Setkání Vám umožní vzájemně konzultovat a porovnávat poznatky, případně navázat spolupráci mezi sebou.

Vystoupí hosté z firem: BOSCH DIESEL, G-Tech, ŠKODA AUTO, TOS ZNOJMO a VEBA, pro které je optimalizace procesů stěžejní, například pro rozvojové strategie.
Rovněž se seznámíte s aktivitou vysokých škol v návaznosti na získávání praxe: FP VUT Brno, TU Liberec a ZČU Plzeň.

Termín: 31.3.2020 od 10:00 hod.
Místo: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole

V případě zájmu se registrujte vyplněním krátkého formuláře: REGISTRACE
Přihlašte se prosím nejpozději do 13.3.2020,

Program semináře v PDF

 

Zveme Vás na setkání se senátorem a starostou Mgr. Janem Teclem, MBA

Diskutovat budeme o připravovaných plánech rozvoje města Havlíčkův Brod a ekonomicko-politické situaci v České republice.

Místo: cafe-art OKO, s.r.o., Smetanovo nám. 30, Havlíčkův Brod

Termín: 24. února 2020 od 16:00 hodin

 

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na seminář „Jak rychle a jednoduše zavést EET?“, který Vám poskytne rady, tipy a odpovědi na Vaše otázky ohledně nadcházející a konečné vlny EET.

 V případě zájmu zašlete prosím závaznou a vyplněnou přihlášku na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Přihlásit se můžete i na našich webových stránkách zde

 V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky, nebo emailem.

 Přihláška ke stažení

 

Aktuální zprávy