P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,

která se bude konat

v pondělí dne 21. června 2021 v cafe-art OKO s.r.o.,

Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2020
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2020
 7. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2021
 8. Volba 2 delegátů a 1 náhradníka pro rok 2021 na sněm Hospodářské komory ČR
 9. Volba 5 delegátů a 2 náhradníků na členskou schůzi Krajské hospodářské
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení, od 16.30 hodin se koná náhradní valná hromada se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 7. června 2021

Ing. Ludmila Dočkalová

předsedkyně představenstva
Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod