Dovolte nám informovat Vás o vyhlášení soutěže „STARTupUJ NA VYSOČINĚ“, kterou pořádá  CzechInvest a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je jedním ze spolupracujících partnerů.

Soutěž pro účastníky z Kraje Vysočina a projekty plánované či realizované v kraji je určena firmám a podnikatelům s historií do tří let nebo těm, kteří se podnikat teprve chystají, včetně studentů, a to v kategoriích plánovaný nebo realizovaný inovativní podnikatelský projekt a studentský projekt. Na ty nejlepší čekají odměny až 30 tisíc od hlavního partnera, Kraje Vysočina a také další ceny.

Přihlášky je možné podávat od 15. června do 30. září, vyhlášení vítězů se uskuteční v listopadu 2021.

Celá akce je zároveň organizována pod záštitou Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, NNO. Dalšími partnery soutěže jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina. Soutěž podporují i firmy BJS Czech, ICE Industrial Services a ČERNÝ BEZ.

 V porotě soutěže zasednou zástupci CzechInvestu a partnerů a hodnotit budou originalitu, inovativnost, prostor pro další růst, realizovatelnost, kvalitu zpracování, vazby a vztahy projektu k sociálním a environmentálním aspektům i prezentaci projektu. 

Bližší informace naleznete na www.czechinvest.org/startupuj-na-vysocine