Pátý ročník regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“ dne 17. 9. 2020, je zrušen.

Důvodem zrušení akce je výskyt nákazy COVID-19 v sídle kraje v předcházejících dnech.

S ohledem na velký zájem o uvedenou akci a nemožnost zajistit dostatečné vzájemné odstupy není možné v současné situaci postupovat jinak.


Kraj Vysočina si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník regionální konference

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

17. září 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
budova B, kongresový sál.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Pátý ročník regionální konference navazuje na vyhlášení pátého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Předešlé ročníky založily tradici inspirativního setkávání, které si klade si za cíl zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich obchodními a jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací orientující se na tuto problematiku.

Svá speciální poselství přednesou významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019. Program bude věnován jednotlivým konceptům souvisejícím s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Seznámeni budete s nejlepšími praxemi týkajícími se účasti v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina a novinkami v oblasti společenské odpovědnosti. Reflektovány budou souvislosti nouzového stavu v době šíření nákazy COVID a opatření zaměstnavatelů.

Důraz bude kladen na diskuzi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu společenské odpovědnosti.

Konference přinese motivaci k uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a bude výzvou před vyhlášením šestého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Přivítáni budete Královskou snídaní zajištěnou Kavárnou Pohodička, která bude pokračovat v dopolední přestávce. Kavárna Pohodička je unikátní sociálně terapeutická dílna příspěvkové organizace Kraje Vysočina Domov bez zámku. Vznikla v roce 2013 díky projektu MPSV ve spolupráci s Krajem Vysočina. Lidem s mentálním postižením pomáhá zapojit se do běžného života prostřednictvím přípravy nápojů i jídla a především obsluhy zákazníků a komunikace s nimi. Práce v kavárně jim tak dává zasloužený pocit, že jsou přirozenou součástí společnosti a umí v ní žít jako kdokoli jiný.

PROGRAM

Konferenci moderuje: Mgr. Kateřina Kaňoková

8.15 – 9.00
Prezence účastníků, snídaňové občerstvení

9.00 – 9.10
Slavnostní zahájení 5. ročníku konference Společenská odpovědnost organizací MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

9.10 – 9.20
Přivítání účastníků ze strany Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c., ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina

9.20–09.50
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie soukromý sektor zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně, zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně
Robert Válal, jednatel a majitel společnosti, Požární bezpečnost s.r.o.
Bc. Lenka Klimešová, Head of Automation Academy, B:TECH, a.s.
Ing. Vladimír Přech, ředitel obchodně právní sekce, GORDIC spol. s r.o.
Ing. Josef Eder, jednatel společnosti, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

09.50–10.20
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 – kategorie soukromý sektor zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci
Bc. Mojmír Kolář, MBA, tiskový mluvčí, BOSCH DIESEL s. r. o.
Daniela Vilhelmová, specialista pro firemní komunikaci & CSR, FRAENKISCHE CZ s. r. o.
Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva, ICOM transport a. s.

10.20–10.50
Dopolední přestávka - pro občerstvení a networking

10.50–11.20
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie veřejný sektor a nestátní neziskové organizace - obce
Ing. Karel Pačiska, starosta města Bystřice nad Perštejnem
Karel Kratochvíl, starosta města Humpolce
Ing. Michal Bačovský, odborný garant koncepce Smart City, město Žďár nad Sázavou

11.20–11.50
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie veřejný sektor a nestátní neziskové organizace – příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
Mgr. Hana Šeráková, ředitelka organizace, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
Mgr. Silvie Tomšíková, ředitelka organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

11.50–12.50
Obědová přestávka - pro občerstvení a networking

12.50–13.20
Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019 - kategorie veřejný sektor a nestátní neziskové organizace – nestátní neziskové organizace, zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti
Ing. Hana Fexová, ředitelka organizace, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Bc. Daria Čapková, ředitelka organizace, Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s.
Mgr. Marcela Křivánková, ředitelka organizace, Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

13.20–13.50
Nejlepší praxe týkající se účasti v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina a novinky v oblasti společenské odpovědnosti
Ing. Alena Chalupová, MBA, certifikovaná manažerka společenské odpovědnosti

13.50–14.20
JAK COVID – 19 změnil pracovní trh a přístup zaměstnavatelů v ČR? Jak se promítl do oblasti work-life balance, benefitů a vzdělávání?
Mgr. Kateřina Kaňoková, expertka v oblasti rovných příležitostí, personalistiky, společenské odpovědnosti, lektorka, mentorka, koučka

14.20–14.30
Oficiální ukončení konference
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“, 5. ročník.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, budova B, kongresový sál,
17. září 2020.

Přihlásit se můžete pod odkazem: Regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“,
5. ročník (17. září 2020), a to nejpozději do 10. září 2020.

Účast na konferenci je bezplatná. Kapacita sálu je omezena. Účastníci budou zařazováni podle termínu doručení přihlášky.