Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Členství v Hospodářské komoře Havlíčkův Brod představuje prestižní záležitost. Členové získávají zázemí v silné organizaci, která pro ně zajišťuje zprostředkování informací z podnikatelského prostředí a možnosti zvýšení odbornosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, toto přináší možnost lépe obstát na trhu a získat tak náskok před konkurencí.

1

Prestiž

Členství v hospodářských komorách je vnímáno jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí respektováni a uznáváni.

2

ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy.

3

INFORMACE

Každý člen je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.

4

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

5

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

6

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou.

Jako člen mimo jiné získáte

  • možnost volit a být volen do orgánů OHK, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo která je členem jejich statutárního orgánu
  • zajišťování prezentace firmy prostřednictvím informačních kanálů OHK i HK ČR
  • možnost připomínkovat legislativu ČR
  • zdarma odebírat časopis KOMORA CZ (měsíčník pro lobby a informování podnikatelů o podnikání v ČR)
  • účastnit se seminářů, workshopů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí
  • účastnit se společenských setkání s podnikateli
  • účastnit se kontaktních jednání se zahraničními podnikateli
  • získávat aktuální informace o dotacích a grantech pro podnikatele
  • využívat Rozhodčí soud při HK ČR

Zařaďte se mezi silné aktivní členy naší organizace

Josef Venzhöfer

truhlářství, ubytovací služby

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

tisk knih, brožur, vícebarevných katalogů

Pleas, a. s.

textilní výroba

Jan Herold

kovářské práce, umělecké kovářství, zámečnické práce

GANES, s. r. o.

technika a zařízení pro úpravu vod a povrchové úpravy kovů a plastů

COOP družstvo HB

maloobchod a velkoobchod potravinami

Kompletní seznam členů

Chci se stát členem

V případě zájmu o členství v Hospodářské komoře Havlíčkův Brod, vyplňte formulář, jedná se o nezávaznou poptávku, po které budete kontaktováni naším zaměstnancem, následně v případě vážného zájmu budete požádáni o vyplnění závazné přihlášky (papírové), k níž se přikládá výpis z živnostenského, případně obchodního rejstříku.