Besedy
a semináře

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.
 

Dále

Informační místo pro podnikatele

Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis – konzultace, poradenství a zprostředkování informací důležitých právě pro Vaše podnikání.
 

Dále

Dotační
podpora

Hledáte nové možnosti pro své podnikání? Kapitál pro rozvoj firmy? Cílem programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky.

Dále
Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Plánované besedy a semináře

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář k problematice elektronické bezpečnosti a poradu informatiků ORP a KrÚ Kraje Vysočina, která se bude konat dne 25. června 2020 od 9.00 hod. v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, místnost B 3.15 Seminář se bude vysílat také online na adrese:...

Více informací >

P O Z V Á N K A na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, která se bude konat v pondělí dne 22. června 2020 v cafe-art OKO s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin Program: Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných Volba zapisovatele a...

Více informací >

Cílem semináře je upozornit na aktuálnost tématiky digitalizace firemních procesů, sdílet zkušenosti z praxe a ze současné přípravy studentů na vysokých školách. Setkání Vám umožní vzájemně konzultovat a porovnávat poznatky, případně navázat spolupráci mezi sebou. Vystoupí hosté z firem: BOSCH...

Více informací >

Aktuální zprávy