Besedy
a semináře

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.
 

Dále

Informační místo pro podnikatele

Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis – konzultace, poradenství a zprostředkování informací důležitých právě pro Vaše podnikání.
 

Dále

Dotační
podpora

Hledáte nové možnosti pro své podnikání? Kapitál pro rozvoj firmy? Cílem programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky.

Dále
Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Plánované besedy a semináře

se zaměřením zejména na podnikání a průmysl Termín: 5. prosince 2016 9:00–15:00Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B 3.16, Žižkova 57, 587 33 Jihlava V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších...

Více informací >

Cílem semináře je vzájemná výměna zkušeností z oblasti personalistiky s důrazem na zákoník práce a další pracovněprávní předpisy. Lektor vás seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce 2016/2017, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví. Obsah semináře bude...

Více informací >

Aktuální zprávy