Besedy
a semináře

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.
 

Dále

Informační místo pro podnikatele

Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis – konzultace, poradenství a zprostředkování informací důležitých právě pro Vaše podnikání.
 

Dále

Dotační
podpora

Hledáte nové možnosti pro své podnikání? Kapitál pro rozvoj firmy? Cílem programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky.

Dále
Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Plánované besedy a semináře

Zveme Vás na workshop  Inovační strategie a inovace v době covidu, který se koná již tuto středu 22. září 2021 v prostorách OHK Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, Pelhřimov. Workshop na toto téma proběhl již v červnu, ale vzhledem k velkému zájmu jsme se rozhodli téma ještě opakovaně a  podrobně probrat....

Více informací >

  Seminář, který pořádá 8. září 2021 v areálu Vysoké školy polytechnické Jihlava Národní centrum Průmyslu 4.0 a  agentura CZECHINVEST ve spolupráci  Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a VŠPJ. Podrobné informace o akci https://www.ncp40.cz/udalosti/data-jako-zaklad-digitalizace  

Více informací >

Kraj Vysočina ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravil na přelom srpna a září 2021 sérii webinářů, které jsou určeny začínajícím podnikatelům i lidem, kteří podnikání teprve zvažují. Hlavními tématy tvorby businessu provedou lektoři a odborníci se zkušenostmi z praxe, kteří se podpoře...

Více informací >

Aktuální zprávy