Besedy
a semináře

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.
 

Dále

Informační místo pro podnikatele

Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis – konzultace, poradenství a zprostředkování informací důležitých právě pro Vaše podnikání.
 

Dále

Dotační
podpora

Hledáte nové možnosti pro své podnikání? Kapitál pro rozvoj firmy? Cílem programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky.

Dále
Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Plánované besedy a semináře

Motto: „Personalista myslí stále na ty druhé. V našich hodinách bude myslet jen na sebe.“ Pokud je člověk stresován některými pracovními situacemi, postavil sám sebe do špatné role. Změna té role vede k úlevě, vyrovnání nálad, otevření fantazie a tím i k větší produktivitě. Vede k radosti z práce.

Více informací >

Seznámíte se se změnami v účetních a daňových zákonech od 2017. Zrekapitulujete si nejdůležitější změny přijaté v průběhu roku 2016 zejména v oblasti účetnictví a daních z příjmů, okrajově též v oblasti DPH.  

Více informací >

Naučíte se, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2016 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.

Více informací >

Aktuální zprávy