Besedy
a semináře

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.
 

Dále

Informační místo pro podnikatele

Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis – konzultace, poradenství a zprostředkování informací důležitých právě pro Vaše podnikání.
 

Dále

Dotační
podpora

Hledáte nové možnosti pro své podnikání? Kapitál pro rozvoj firmy? Cílem programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky.

Dále
Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Plánované besedy a semináře

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod a Centrum Vysočina, o.p.s. zvou na inspirativní setkání s panem Ing. Tomášem Prouzou, MBA, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, víceprezidentem evropského sdružení EuroCommerce a víceprezidentem Hospodářské komory České republiky. Místo konání:...

Více informací >

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář k problematice elektronické bezpečnosti a poradu informatiků ORP a KrÚ Kraje Vysočina, která se bude konat dne 25. června 2020 od 9.00 hod. v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, místnost B 3.15 Seminář se bude vysílat také online na adrese:...

Více informací >

P O Z V Á N K A na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, která se bude konat v pondělí dne 22. června 2020 v cafe-art OKO s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin Program: Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných Volba zapisovatele a...

Více informací >

Aktuální zprávy