Ve středu 12.9.2018 navštívil Kraj Vysočina prezident Hospodářské komory České republiky pan Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Svou cestu Vysočinou zahájil prezident Dlouhý prohlídkou firmy Galatek a.s. v Ledči nad Sázavou, která působí v oblasti výroby zařízení pro povrchovou úpravu. Při diskusi se zástupci firmy byla zmíněna témata, která současně hýbají, jak podnikatelským prostředím, tak politikou, například zvyšování minimální mzdy s vazbou na výši mzdy zaručené a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Problematikou dlouhodobě trápící české vývozce technologických celků a ostatních dodávek, které krom výroby představují rovněž instalaci a uvedení do provozu v místě provozu koncovým zákazníkem, zase trápí překážky vysílání českých pracovníků do zahraničí. Zde se vyskytuje stále více byrokratických opatření nutných ke splnění, byť se jedná ve většině případů o vnitřní trh EU. Jednou z další diskutovaných oblastí byla také problematika technických norem připravovaných institucemi EU, kdy je nutné, aby tyto normy byly překládány do Českého jazyka a české firmy se mohly řídit jejich přesným výkladem. Všechna tato témata přislíbil prezident HK ČR Dlouhý akcentovat při svých jednáních s představiteli vlády, dotčených ministerstev i úřadů.

Z Ledče nad Sázavou pokračovala cesta Vladimíra Dlouhého do Jihlavy na diskusní setkání s podnikateli z celého Kraje Vysočina.