na spravne mistoPředstavujeme Vám projekt „Na správné místo“, který je realizován v rámci tzv. Teritoriálního paktu zaměstnanosti, jehož nositelem je v Kraji Vysočina Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina společně s dalšími partnery.

Projekt "Na správné místo" je určen mladým lidem do věku 25 let – uchazečům o zaměstnání a studentům posledních ročníků středních škol a učilišť, vyšších odborných a vysokých škol.

Projekt si klade za cíl zvýšit orientaci mladých lidí v reálných požadavcích trhu práce a zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavatelskou sférou. Nabízí aktivity ke zvýšení osobních kompetencí a motivace a podpoří uplatnění účastníků na trhu práce. Projekt probíhá ve všech okresech kraje Vysočina od prosince 2016 do listopadu 2018.

Mezi klíčové aktivity projektu patří Job Point pro mladé, který poskytuje individuální kariérové poradenství a aktivní pomoc při hledání zaměstnání a zapracování na novém místě. Dále jsou to firemní dny, exkurze ve firmách a workshopy s personalisty, během nichž budou mít účastníci příležitost se seznámit s požadavky zaměstnavatelů a pracovním prostředím ve firmách a získat mnoho zajímavých informací, tipů a inspiraci pro směřování pracovní dráhy.

Prakticky zaměřený kurz rozvoje IT kompetencí prohloubí uživatelské dovednosti kancelářského software. Zařazen je také kurz finanční gramotnosti. Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby v maximální míře odrážely potřeby zaměstnavatelů v Kraji Vysočina.

  • 20171013_084406

Podrobnější popis aktivit projektu:

Job Point pro mladé

Individuální kariérové poradenství, skupinové workshopy a aktivní pomoc při umístění na trhu práce a zapracování. To vše bude cílové skupině nabízet kontaktní místo Job Point pro mladé, který od února 2017 do listopadu 2018 funguje v prostorách Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod. Mezi témata připravovaných workshopů budou patřit například flexibilní formy zaměstnání nebo mapování kompetencí. Job Point pro mladé bude své služby nabízet v pravidelných konzultačních hodinách, vždy po předchozí domluvě. Termín je možno objednat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Exkurze ve firmách

Tříhodinové exkurze u zaměstnavatelů dle zaměření žáků posledního ročníku středních škol. Exkurze budou realizovány ve firmách s možností prohlídky hlavních provozů a seznámením se pracovním prostředím. Účastníci získají povědomí o firmách z daného oboru a regionu.  V okrese Havlíčkův Brod proběhnou 4 ročně, celkem tedy 8 za dobu trvání projektu.

Workshopy s personalisty

Dvouhodinové workshopy s personalisty proběhnou rovněž u zaměstnavatelů okresu Havlíkův Brod. Účastníci získají přehled o odborných a dalších požadavcích zaměstnavatelů, o firemní kultuře a budou mít možnost prohlédnout si pracovní prostředí a zázemí. Workshopy budou zaměřeny na různé obory. V okrese Havlíkův brod proběhnou 2 ročně, celkem tedy 4 za dobu trvání projektu.

Firemní dny

Zaměstnavatelé v rámci celodenních firemních dnů budou pracovníky projektu pozváni na jedno místo. Každá zúčastněná firma obdrží vlastní prostor, kde se bude moci prezentovat a komunikovat s návštěvníky. Účastníci firemních dnů budou mít možnost se o firmě něco dozvědět a absolvovat stručný rozhovor s personalistou. Získají tak představu o požadavcích a nabídkách spojených s firmou i konkrétními pracovními místy. Součástí dne budou doprovodné workshopy.  V okrese Havlíčkův Brod se v rámci projektu uskuteční jeden firemní den na podzim 2017, druhý potom v roce 2018.

Kurz Finanční gramotnosti

Nabídka tohoto kurzu preventivně reaguje na nejrozšířenější příčinu ekonomické neaktivity, kterou je upadnutí nezaměstnaných do "dluhové pasti". Kurz si klade za cíl rozvinout základní kompetence a zvýšit orientaci cílové skupiny v oblasti zacházení s financemi. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o e-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Havlíčkův Brod dva tyto kurzy.

Kurz Rozvoj IT kompetencí

Za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a jejich snazšího uplatnění na trhu práce proběhnou v rámci projektu dva kurzy IT kompetencí. Jejich obsah bude přizpůsoben požadavkům zaměstnavatelů a potřebám účastníků. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o e-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Havlíčkův Brod dva tyto kurzy.