Podnikatelé v okrese Havlíčkův Brod pociťovali, stejně jako jejich kolegové v celém státě, že potřebují vytvořit svou zájmovou organizaci, která by zajišťovala podmínky pro rozvoj podnikání. Tak již v roce 1992, před přijetím zákona o Hospodářské komoře, docházelo k okrskovým schůzím, na nichž se zakládaly místní výbory Okresní hospodářské komory.

Na počátku roku 1993 proběhly volby kandidátů na ustavující shromáždění Okresní hospodářské komory v Havlíčkově Brodě, a to na okrescích v Přibyslavi, Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Chotěboři, Havlíčkově Brodě, ve Ždírci-Křížové a Golčově Jeníkově.

Ustavující shromáždění zvolilo 11. března 1993 za předsedu Hospodářské komory Jiřího Holešáka, majitele firmy HBH Sběr surovin, místopředsedy se stali František Pospíchal, jednatel firmy Aquacomp v Ledči nad Sázavou, Ing. Jiří Uttendorfský z Chotěboře a JUDr. Jaroslav Vaněk, právník z Havlíčkova Brodu.

V roce 1993 byl zákon čís. 301/92 Sb. o Hospodářské komoře liberalizován a novelou bylo automatické členství podnikatelů změněno na dobrovolné. Tím se členství v Komoře zúžilo na několik desítek členů.

Od 1. října 2003 bylo při Okresní hospodářské komoře akreditováno Informační místo pro podnikatele.

Okresní hospodářská komora stojí před novou úlohou, aby zařídila odborné vzdělávání, poskytovala základní zázemí v oblasti informací a služeb pro podnikatele, reprezentovala podnikatelskou sféru. Účastnila se na tvorbě podnikatelské legislativy a podnikatelského prostředí vůbec. Tyto úkoly se projevují v souvislosti s podmínkami jednotného evropského trhu ještě výrazněji.