Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod je organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny. Členství v OHK Havlíčkův Brod umožňuje společnostem a podnikatelům využívat služeb zdarma nebo s výraznou slevou.