Jednotlivec jen těžko uspěje v dnešním silném konkurenčním prostředí

Členství v Hospodářské komoře Havlíčkův Brod představuje prestižní záležitost. Členové získávají zázemí v silné organizaci, která pro ně zajišťuje zprostředkování informací z podnikatelského prostředí a možnosti zvýšení odbornosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, toto přináší možnost lépe obstát na trhu a získat tak náskok před konkurencí.

Chci se stát členem

V případě zájmu o členství v Hospodářské komoře Havlíčkův Brod odešlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu predseda@hkhb.org.

Zařaďte se mezi silné aktivní členy naší organizace

HOUFEK A.S.

výroba dřevoobráběcích strojů

Crystalite Bohemia a.s.

výroba a prodej nápojového a dekoračního skla

KomTeSa, spol. s. r. o.

služby ICT

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

provozování vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu v okrese Havlíčkův Brod

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.

výroba nápojů - pivovar

Petr Novotný

výroba klíčů

Kompletní seznam členů

1

Prestiž

Členství v hospodářských komorách je vnímáno jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí respektováni a uznáváni.

2

ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy.

3

INFORMACE

Každý člen je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.

4

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

5

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

6

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou.

Jako člen mimo jiné získáte

  • možnost volit a být volen do orgánů OHK, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo která je členem jejich statutárního orgánu
  • zajišťování prezentace firmy prostřednictvím informačních kanálů OHK i HK ČR
  • možnost připomínkovat legislativu ČR
  • zdarma odebírat časopis KOMORA CZ (měsíčník pro lobby a informování podnikatelů o podnikání v ČR)
  • účastnit se seminářů, workshopů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí
  • účastnit se společenských setkání s podnikateli
  • účastnit se kontaktních jednání se zahraničními podnikateli
  • získávat aktuální informace o dotacích a grantech pro podnikatele
  • využívat Rozhodčí soud při HK ČR