Cílem projektu je rozšířit a zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců firem při zavádění digitalizace, průmyslové automatizace a dalších nových technologií. Firmy v souvilosti s řešením současných trendů v oblasti zefektivnění procesů, úspor nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti zavádí nové technologie a systémy, které zvyšují nároky na kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců, kteří se na zavádění nových technologií podílejí a zároveň následně systémy a technologie obsluhují. Projekt tedy řeší tuto potřebu firem na kvalifikovaný personál v oblasti IT a digitálních technologií.

Aktivity projektu jsou financovány z prostředků Národního plánu obnovy výzvy 101: Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“.
Aktivitou projektu je vzdělávání zaměstnanců členských firem a OSVČ začleněných v hospodářské komoře v oblastech zvýšení kvalifikace v oblasti digitálních dovedností (IT). To představuje vzdělávání k získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností. Například vzdělávání v oblastech běžný aplikací typu MS Office apod.

Dále je možné vzdělávat se v dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0: vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence.

Vzdělávací kurzy probíhají od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2025

Z prostředků projektu lze hradit:

  • Náklady na lektorné a organizaci kurzu = veškeré náklady na kurz a
  • Mzdové náklady

Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 15 a rozsah kurzů bude zpravidla 16 hodin, ale lze i více (max. 80 hodin).

Kurzy mohou být:

  • Prezenční - všichni účastníci včetně lektora jsou na jednom místě,
  • Distanční - on-line, kdy nejméně jeden účastník musí být ve firmě nebo v předem určeném místě mimo domov. Ostatní mohou být na homeoffice nebo kdekoliv jinde.

Minimálně 80% vzdělávání musí proběhnout pro zaměstnance MSP a OSVČ.
Dotace je udělována zapojené firmě formou veřejné podpory de minimis.

Kontaktní osoba realizace projektu: Aleš Kadlec, tel.: 731 473 519, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.