Projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Hospodářské komoře ČR. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na všechny podporované oblasti (IT, manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání).

Cílová skupina: Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ začleněných v Hospodářské komoře ČR.

V projektu bude zapojeno: 34 zaměstnanců, kteří mají chuť a ochotu pracovat na svém vzdělávání a zvýšit si svoji odbornost, kvalifikaci a osobní dovednosti. Jde o zaměstnance pracujících, jak v technických oborech, tak i v administrativních pozicích. Projekt cílí také na zvyšování znalostí a dovedností manažerů firem. Zapojená cílová skupina se z více jak 70% procent zúčastní prezenčního školení. V projektu budou převládat kurzy s rozsahem 16 hodin.

Projekt obsahuje následující aktivity:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Technické a jiné vzdělávání

Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 34 zaměstnanců členských firem a OSVČ. Z těchto minimálně 21 obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu.

Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 000 000,- Kč

Projekt je realizován od 1.7.2019 do 30.6.2022

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Kontakt:
Bc. Aleš Kadlec
projektový manažer
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 731 473 519

 

Projekt vzdělávání pro zaměstnance členských firem!

O co se jedná?

O podporu zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a dosažení souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšení adaptability pracovníků.

Jaké vzdělávací aktivity lze podpořit?

 •  obecné IT dovednosti
 •  měkké a manažerské dovednosti
 •  jazykové vzdělávání
 •  specializované IT vzdělávání
 •  účetní, ekonomické a právní kurzy
 •  technické a jiné odborné vzdělávání

Kdo může žádat?

 • Členové Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod

Doba realizace?

 • Roky 2018 - 2019

V jaké výši je příspěvek poskytován?

 • 100% nákladů na vzdělávání
 • Příspěvek je poskytován v režimu "de minimis"

V čem Vám pomůžeme?

 • sestavíme Vám na míru vhodné akreditované a odborné kurzy
 • ve smyslu reálnosti udělení podpory s Vámi zkonzultujeme Váš vzdělávací záměr
 • zafinancujeme náklady na vzdělávací aktivitu

V případě zájmu nás kontaktujte:

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 91
580 01 Havlíčkův Brod

Bc. Aleš Kadlec
Telefon: 603 975 933
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lenka Nulíčková
Telefon: 720 071 321
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Leták ve formátu PDF

 

na spravne mistoPředstavujeme Vám projekt „Na správné místo“, který je realizován v rámci tzv. Teritoriálního paktu zaměstnanosti, jehož nositelem je v Kraji Vysočina Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina společně s dalšími partnery.

Projekt "Na správné místo" je určen mladým lidem do věku 25 let – uchazečům o zaměstnání a studentům posledních ročníků středních škol a učilišť, vyšších odborných a vysokých škol.

Projekt si klade za cíl zvýšit orientaci mladých lidí v reálných požadavcích trhu práce a zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavatelskou sférou. Nabízí aktivity ke zvýšení osobních kompetencí a motivace a podpoří uplatnění účastníků na trhu práce. Projekt probíhá ve všech okresech kraje Vysočina od prosince 2016 do listopadu 2018.

Mezi klíčové aktivity projektu patří Job Point pro mladé, který poskytuje individuální kariérové poradenství a aktivní pomoc při hledání zaměstnání a zapracování na novém místě. Dále jsou to firemní dny, exkurze ve firmách a workshopy s personalisty, během nichž budou mít účastníci příležitost se seznámit s požadavky zaměstnavatelů a pracovním prostředím ve firmách a získat mnoho zajímavých informací, tipů a inspiraci pro směřování pracovní dráhy.

Prakticky zaměřený kurz rozvoje IT kompetencí prohloubí uživatelské dovednosti kancelářského software. Zařazen je také kurz finanční gramotnosti. Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby v maximální míře odrážely potřeby zaměstnavatelů v Kraji Vysočina.

 • 20171013_084406

Podrobnější popis aktivit projektu:

Job Point pro mladé

Individuální kariérové poradenství, skupinové workshopy a aktivní pomoc při umístění na trhu práce a zapracování. To vše bude cílové skupině nabízet kontaktní místo Job Point pro mladé, který od února 2017 do listopadu 2018 funguje v prostorách Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod. Mezi témata připravovaných workshopů budou patřit například flexibilní formy zaměstnání nebo mapování kompetencí. Job Point pro mladé bude své služby nabízet v pravidelných konzultačních hodinách, vždy po předchozí domluvě. Termín je možno objednat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Exkurze ve firmách

Tříhodinové exkurze u zaměstnavatelů dle zaměření žáků posledního ročníku středních škol. Exkurze budou realizovány ve firmách s možností prohlídky hlavních provozů a seznámením se pracovním prostředím. Účastníci získají povědomí o firmách z daného oboru a regionu.  V okrese Havlíčkův Brod proběhnou 4 ročně, celkem tedy 8 za dobu trvání projektu.

Workshopy s personalisty

Dvouhodinové workshopy s personalisty proběhnou rovněž u zaměstnavatelů okresu Havlíkův Brod. Účastníci získají přehled o odborných a dalších požadavcích zaměstnavatelů, o firemní kultuře a budou mít možnost prohlédnout si pracovní prostředí a zázemí. Workshopy budou zaměřeny na různé obory. V okrese Havlíkův brod proběhnou 2 ročně, celkem tedy 4 za dobu trvání projektu.

Firemní dny

Zaměstnavatelé v rámci celodenních firemních dnů budou pracovníky projektu pozváni na jedno místo. Každá zúčastněná firma obdrží vlastní prostor, kde se bude moci prezentovat a komunikovat s návštěvníky. Účastníci firemních dnů budou mít možnost se o firmě něco dozvědět a absolvovat stručný rozhovor s personalistou. Získají tak představu o požadavcích a nabídkách spojených s firmou i konkrétními pracovními místy. Součástí dne budou doprovodné workshopy.  V okrese Havlíčkův Brod se v rámci projektu uskuteční jeden firemní den na podzim 2017, druhý potom v roce 2018.

Kurz Finanční gramotnosti

Nabídka tohoto kurzu preventivně reaguje na nejrozšířenější příčinu ekonomické neaktivity, kterou je upadnutí nezaměstnaných do "dluhové pasti". Kurz si klade za cíl rozvinout základní kompetence a zvýšit orientaci cílové skupiny v oblasti zacházení s financemi. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o e-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Havlíčkův Brod dva tyto kurzy.

Kurz Rozvoj IT kompetencí

Za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a jejich snazšího uplatnění na trhu práce proběhnou v rámci projektu dva kurzy IT kompetencí. Jejich obsah bude přizpůsoben požadavkům zaměstnavatelů a potřebám účastníků. Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin bude doplněn o e-learningový kurz (5 hodin). V průběhu projektu proběhnou v okrese Havlíčkův Brod dva tyto kurzy.

 

 

Dotační podpora