Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o podporu tradiční dobrovolnické akce: "Čistá řeka Sázava na Vysočině 2023".

Letošní ročník čištění se bude konat v termínu od 11. 4. 2023 do 15. 4. 2023 na úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice.

Vzhledem k tomu, že aktivita je každoročně pořádána díky partnerům a sponzorům akce, budeme rádi za jakoukoliv drobnou finanční či materiální podporu.

Více informací o akci v přiloženém souboru.

Předem velmi děkujeme za zvážení vaší podpory.

S pozdravem Mgr. Lucie Šulcová
Čistá řeka Sázava na Vysočině 2022
Projektový manažer
MAS Královská stezka o.p.s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry
www.kralovska-stezka.cz
603 201 840
http://cista-sazava.cz

 

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,
která se bude konat v úterý dne 28. června 2022 v cafe-art OKO s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2021
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 7. Změna jednacího a příspěvkového řádu
 8. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2022
 9. Diskuse
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení, od 16.30 hodin se koná náhradní valná hromada se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 14. června 2022

Okresní hospodářské komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová

předsedkyně představenstva

 

Náš dlouholetý člen, společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., slaví třicet let své činnosti a při této příležitosti pořádá na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě minifest s podtitulem „Třicet let na scéně“.

Srdečně blahopřejeme ke kulatému výročí.

 

 

 

Ve čtvrtek 17. března se konal další ročník krajského kola soutěže T-profi Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky. Soutěž se uskutečnila ve vědecko-technickém centru Alternátor v Třebíči.

Okresní hospodářskou komoru Havlíčkův Brod reprezentovali žáci 5. ročníku Základní školy Buttulova z Chotěboře ve složení Kryštof Vašíček, Martin Němec a David Krupička. Soutěžní tým byl složen dále ze studentů 2. ročníku oboru Průmyslová automatizace z VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, jmenovitě Lukáše Rojky, Radima Janáčka a Richarda Bořila.

V roli experta z praxe, kterého má soutěžní tým jako kapitána a koordinátora plnění zadaného soutěžního úkolu, se zúčastnil pan Jan Vašíček z firmy B:TECH a.s. Soutěžním úkolem bylo sestavení funkčního modelu ze stavebnice Merkur, konkrétně se jednalo o elektrárnu pohánějící soustruh. Náš soutěžní tým se umístil v krajském kole soutěže T-Profi na krásném 3. místě.   

Blahopřejeme ke vynikajícímu umístění v soutěži.

 

 • Alternator_TPROFI_2022_108
 • Alternator_TPROFI_2022_4
 • Alternator_TPROFI_2022_54
 

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod podporuje 12. ročník Čistá řeka Sázava na Vysočině 2022 a děkujeme všem našim členům, kteří se do této tradiční akce zapojí.

 

 Blahopřejeme našemu členovi panu Petrovi Albrechtovi, Železářství Chotěboř k úspěšnému podnikání. V letošním roce jeho firma oslaví 30 let od založení.

Vážení,

dovolte nám vyjádřit poděkování Vám, našim zákazníkům, protože především díky Vaší přízni naše firma letos oslaví 30 let od svého založení. Velké díky patří všem, kteří se za tuto dobu o úspěšný růst firmy zasloužili, tedy našim zaměstnancům i obchodním partnerům.

Firma na Vysočině působí od roku 1992, a to v centrech 4 měst v Chotěboři (OD Doubravka), Havlíčkově Brodě (OD Alej), Světlé nad Sázavou (náměstí Trčků z Lípy) a Hlinsku v Čechách (OD Centrum).

Kontinuálně Vám nabízíme široký sortiment od spojovacího materiálu, nářadí, přes kamnařinu, elektro po domácí potřeby. Řídíme se při tom motem, že to pravé zde nalezne každý člen rodiny – vše pro dům i zahradu. Více informací o sortimentu a služeb naleznete i na našich webových stránkách www.zelezarstvi-albrecht.cz.

Jako vyjádření díku za Vaši přízeň pro Vás na pátek, 18. 2. 2022, připravujeme speciální akci k výročí založení firmy.

Našim přáním je, aby pro Vás firma Železářství Albrecht i v budoucnu představovala kvalitu, odbornost a spolehlivé místo, kde naleznete vše potřebné a budete se k nám znovu rádi vracet.

S úctou,

Tým Železářství Albrecht

 

Dovolte nám informovat Vás o vyhlášení soutěže „STARTupUJ NA VYSOČINĚ“, kterou pořádá  CzechInvest a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je jedním ze spolupracujících partnerů.

Soutěž pro účastníky z Kraje Vysočina a projekty plánované či realizované v kraji je určena firmám a podnikatelům s historií do tří let nebo těm, kteří se podnikat teprve chystají, včetně studentů, a to v kategoriích plánovaný nebo realizovaný inovativní podnikatelský projekt a studentský projekt. Na ty nejlepší čekají odměny až 30 tisíc od hlavního partnera, Kraje Vysočina a také další ceny.

Přihlášky je možné podávat od 15. června do 30. září, vyhlášení vítězů se uskuteční v listopadu 2021.

Celá akce je zároveň organizována pod záštitou Mgr. Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, NNO. Dalšími partnery soutěže jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina. Soutěž podporují i firmy BJS Czech, ICE Industrial Services a ČERNÝ BEZ.

 V porotě soutěže zasednou zástupci CzechInvestu a partnerů a hodnotit budou originalitu, inovativnost, prostor pro další růst, realizovatelnost, kvalitu zpracování, vazby a vztahy projektu k sociálním a environmentálním aspektům i prezentaci projektu. 

Bližší informace naleznete na www.czechinvest.org/startupuj-na-vysocine