P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,
která se bude konat v úterý dne 28. června 2022 v cafe-art OKO s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2021
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 7. Změna jednacího a příspěvkového řádu
 8. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2022
 9. Diskuse
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení, od 16.30 hodin se koná náhradní valná hromada se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 14. června 2022

Okresní hospodářské komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová

předsedkyně představenstva