U DPP momentálně platí, že z příjmu do 10 000 Kč měsíčně se neodvádí sociální pojištění (SP). Pokud brigádník uzavřel více dohod s několika zaměstnavateli a nepřekročí u nich tento limit, může si tak vydělat neomezenou sumu, ze které neodvádí pojistné. Novela přichází se zastropováním úlev u DPP, aby k takovým situacím už nedocházelo.

Nově vzniknou dva limity – pokud výdělek brigádníka překročí jeden nebo oba, bude jeho odměna podléhat sociálnímu pojištění. Ze mzdy se mu tak strhne 6,5 % pojistného za zaměstnance, a k tomu zaměstnavatel odvede i své pojistné ve výši 24,8 %.

 • První limit: pokud brigádník pracuje na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele, příjem nesmí překročit hranici 25 % průměrné mzdy. Jestliže si vydělá více, ze mzdy bude třeba odvést SP.

Příklad: Průměrná mzda je pro rok 2023 stanovena na 40 324 Kč. Aby nevznikla povinnost odvádět SP, nesmí mzda brigádníka přesáhnout 10 081 Kč.

 • Druhý limit: když brigádník pracuje na DPP souběžně u více zaměstnavatelů, celková výše jeho příjmů nesmí překročit 40 % průměrné mzdy. Při překročení tohoto limitu bude nutné odvést SP.

Příklad: Pokud je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, pak si brigádník bude moct u více zaměstnavatelů vydělat maximálně celkem 16 130 Kč, aby nemuselo dojít k odvodu SP.

Podle informací MPSV bude každý zaměstnavatel odvádět pojistné jen z vyměřovacího základu, který zaměstnanci zúčtoval. Když si brigádník najde další přivýdělek, kde podepíše DPP a překročí uvedený 40% limit, Česká správa sociálního zabezpečení pošle zaměstnavatelům oznámení, že se tak stalo.

 

Vznikne registr dohod o provedení práce

Aby bylo možné hlídat nové limity, bude zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich. Podle informací z MPSV tento registr povede Česká správa sociálního zabezpečení.

Dle dostupných informací bude do tohoto registru moci nahlížet zaměstnavatel. Nikdo jiný do něj nebude mít přístup.

Zaměstnavatelé si budou muset dát pozor, aby včas plnili svou ohlašovací povinnost – nástupy a odchody zaměstnanců musí dle zákona nahlásit do 8 dní. Důležité bude také při nástupu nového brigádníka zjistit, zda podepsal DPP i někde jinde nebo jestli plánuje shánět další brigádu.

MPSV zvažuje i postihy pro zaměstnance

Ve hře jsou i postihy pro zaměstnance, který svému zaměstnavateli neoznámí, že má další DPP.

Postihem zaměstnance, pokud neoznámí svému zaměstnavateli (zaměstnavatelům) existenci dalších DPP, může být, že bude určen jako plátce pojistného sám zaměstnanec, tj. bude odvádět veškeré pojistné ze všech svých DPP namísto svých zaměstnavatelů. Doplňujeme, že se jedná pouze o návrh, který může v průběhu legislativního procesu doznat změn“, říká mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Brigádníci získají nárok na dovolenou

Už v únoru 2023 MPSV oznámilo další novinku: povinnost platit dovolenou brigádníkům pracujícím na DPP a na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U zaměstnanců pracujících na dohody se bude pro účely výpočtu nároku na dovolenou počítat s délkou pracovní doby 20 hodin týdně.

Nárok na dovolenou získají „dohodáři“ v případě, že splní obě níže uvedené podmínky (nestačí splnit pouze jednu z nich):

 • Pracovní poměr bude trvat nepřetržitě déle než 28 po sobě jdoucích kalendářních dní.

 • Zaměstnanec odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby, což znamená 4× 20 hodin, celkem tedy 80 hodin. Do této doby se budou započítávat i svátky a hodiny náhradní doby, které stráví například u lékaře nebo na jiných překážkách.

Příklad: Nárok na placenou dovolenou vznikne brigádníkovi, který si sjedná stabilní přivýdělek ke svému hlavnímu pracovnímu poměru a bude pracovat na DPP 2× týdně vždy po dobu 3 hodin. Nárok na dovolenou bude mít po cca 27 „směnách“, tedy po 13 týdnech.

Změna podle MPSV vychází z požadavků na sladění práva s Evropskou unií. Ta požaduje, aby měl každý pracovník nárok na placenou dovolenou alespoň 4 týdny za kalendářní rok za předpokladu, že dodrží zákonné podmínky pro její získání. Podmínky budou zakotveny v novele zákoníku práce.

O kolik se zvýší náklady na jednoho brigádníka?

Ukážeme si to na příkladu:

Firma zaměstná brigádníka na DPP na 6 hodin týdně. Hodinová odměna bude činit 250 Kč. Za měsíc si tedy brigádník na DPP vydělá cca 6750 Kč. V případě, že DPP bude trvat celý rok, vznikne brigádníkovi nárok na 4 týdny dovolené. Dovolenou si buď v průběhu trvání brigády vyčerpá, nebo mu zaměstnavatel při ukončení proplatí náhradu ve výši 6 000 Kč.

Když si brigádník později najde další přivýdělky na DPP u jiných firem a jeho celkové odměny překročí 16 130 Kč, tak:

 • každá firma navíc odvede 24,8 % na sociální pojištění z odměny, kterou brigádníkovi vyplácí;

 • přímo ze mzdy brigádníka se strhne odvod pojistného ve výši 6,5 %.

Jestliže si tedy brigádník v našem příkladu u jedné firmy přivydělává 6 750 Kč měsíčně, pak firma každý měsíc zaplatí svůj odvod zaměstnavatele 1674 Kč a k tomu 438 Kč, které strhne z brigádníkova platu.

Takto vypadá výsledná bilance:

 • Momentálně firmu tento brigádník stojí 81 000 Kč ročně.

 • Po aplikaci změn už to bude 87 000 Kč hrubé mzdy kvůli dovolené.

 • K tomu firma navíc odvede 24,8 % na sociálním pojištění, protože brigádník souběhem několika DPP překročil nové limity (vydělal si celkem více než 40 % průměrné mzdy).

 • Ve finále tedy firma zaplatí celkem 108 576 , což je o 34 % vyšší náklad než teď.

 • Vyšší náklady budou mít i ostatní zaměstnavatelé, u kterých brigádník pracuje.