MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA

Vás zve na školení 

Rozvoj malých podnik a OSVČ

Více informací >

 

Projekt "Podpora odborného rozvoje vzdělávání zaměstnanců" si klade za cíl podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. projekt se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání OSVČ, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s tendencí k růstu.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnancl. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců.

Více informací >

 

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) spustila zcela nový projekt s názvem Najdi VZ, jedná se o vyhledávací portál veřejných zakázek, dostupný na www stránkách HK ČR (http://komora.najdivz.cz).

Více informací >

 

Poslední dny přinesly z pohledu české ekonomiky dvě zásadní události. První v podobě devizových intervencí ze strany ČNB a druhou klíčovou událost představuje odhad českého HDP, který bohužel způsobil velké zklamání.

Více informací >

 

Začátek roku 2014 se rychle blíží a s ním nastupuje účinnost některých novel. V souvislosti s přijetím nové podoby občanského zákoníku se mění i další právní předpisy v oblasti soukromoprávních norem.

Více informací >