V Havlíčkobrodském Klubu OKO proběhl Firemní den

V úterý 6. listopadu se v Havlíčkobrodském Klubu OKO konal Firemní den, tedy prezentace regionálních firem, které nabízejí pracovní příležitosti v regionu Kraje Vysočina. Akci organizovala Hospodářská komora v rámci svého projektu „Na správné místo“. Tento projekt cílí na studenty posledních ročníků středních škol, kteří se zanedlouho po ukončení svého studia budou na trhu práce ucházet o práci nebo budou případně pokračovat ve studiu na vysoké škole. Účast na Firemním dni studentům rozšířila obzory o struktuře regionálního trhu práce, zaměstnavateli poptávaných pozicích a jejich požadavcích na uchazeče. Zároveň se dozvěděli o možnostech spolupráce s firmami formou praxí, stáží, brigád či při vysokoškolském studiu. Studenti měli návštěvu akce zpestřenou workshopy s tématem, jak se správně prezentovat na trhu práce a úspěšně zvládnout přijímací pohovor. Ten si měli možnost studenti vyzkoušet nanečisto přímo s personalistou z praxe a to v závěrečném workshopu, který Firemní den uzavíral. Mezi firmy, které na Firemním dni vystavovaly, patřily například Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., Amylon a.s., Aco Industries k.s., B:TECH a.s., Dvořák - svahové sekačky s.r.o., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Hranipex Czech Republic a.s. nebo také zástupce veřejného sektoru Policie ČR.

  • 20181106_082504
  • 20181106_083406
 

Ve spolupráci s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě a KHK KV proběhlo inspirativní setkání na téma zaměstnávání cizinců a možnost poskytnutí pomoci ze strany HK.

Termín konání - 8. října 2018 od 13.00 hodin.

 

Ve středu 12.9.2018 navštívil Kraj Vysočina prezident Hospodářské komory České republiky pan Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. Svou cestu Vysočinou zahájil prezident Dlouhý prohlídkou firmy Galatek a.s. v Ledči nad Sázavou, která působí v oblasti výroby zařízení pro povrchovou úpravu. Při diskusi se zástupci firmy byla zmíněna témata, která současně hýbají, jak podnikatelským prostředím, tak politikou, například zvyšování minimální mzdy s vazbou na výši mzdy zaručené a odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Problematikou dlouhodobě trápící české vývozce technologických celků a ostatních dodávek, které krom výroby představují rovněž instalaci a uvedení do provozu v místě provozu koncovým zákazníkem, zase trápí překážky vysílání českých pracovníků do zahraničí. Zde se vyskytuje stále více byrokratických opatření nutných ke splnění, byť se jedná ve většině případů o vnitřní trh EU. Jednou z další diskutovaných oblastí byla také problematika technických norem připravovaných institucemi EU, kdy je nutné, aby tyto normy byly překládány do Českého jazyka a české firmy se mohly řídit jejich přesným výkladem. Všechna tato témata přislíbil prezident HK ČR Dlouhý akcentovat při svých jednáních s představiteli vlády, dotčených ministerstev i úřadů.

Z Ledče nad Sázavou pokračovala cesta Vladimíra Dlouhého do Jihlavy na diskusní setkání s podnikateli z celého Kraje Vysočina.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod podporuje Sbírku Knoflíkový týden pořádanou Centrem J. J. Pestalozziho.

 

V rámci letošního udílení Merkurových medailí Hospodářské komory ČR (HK ČR), které proběhlo v předvečer XXX. Sněmu HK ČR v Ostravě, převzali ocenění za Okresní hospodářskou komoru Havlíčkův Brod (OHK HB) Jiří Holešák a Igor Zahrádka.

Jiří Holešák získal zlatou Merkurovou medaili za svou celoživotní činnost pro HK ČR. Jako jednatel společnosti HBH odpady, s. r. o., byl zakládajícím členem OHK HB, předsedou představenstva OHK HB v letech 1994-2005 a místopředsedou v letech 2005-2008 a spoluzakládal Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina. „Svou dlouholetou prací v pozici předsedy a místopředsedy představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod se zasloužil o její rozvoj a popularizaci nejen mezi podnikatelskou veřejností v okrese Havlíčkův Brod,“ hodnotila práci svého předchůdce současná předsedkyně OHK HB Ludmila Dočkalová.

  • DSC_9226

Jiří Holešák je jednatelem společnosti HBH odpady, s. r. o., české soukromé firmy, která v roce 2007 navázala na působení firmy Jiří Holešák – HBH Sběr surovin fungující na trhu od roku 1991. Firma se zabývá především výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin (papír, plasty, sklo, železný šrot, barevné kovy). Provozuje pro město Havlíčkův Brod a okolní obce sběrný dvůr, zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a svoz nebezpečných odpadů. V roce 2015 uvedla do provozu třídící linku odpadů a ve stejném roce získala v soutěži Společensky odpovědná organizace Kraje Vysočina první místo a o rok později pak druhé.

Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B:TECH, a. s., byl oceněn stříbrnou Merkurovou medailí. „S Hospodářskou komorou České republiky spolupracuje Igor Zahrádka v rámci její regionální složky Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod zejména v oblastech podpory a propagace technických oborů. Pod vedením Igora Zahrádky začala společnost realizovat pravidelný tříhodinový interaktivní program pro žáky základních a studenty středních škol z regionu, otevřela elektrotechnický kroužek, který nyní navštěvuje 26 žáků a studentů, a v neposlední řadě prohloubila spolupráci s žáky a studenty ve formě brigád, stáží a účasti na řešení témat diplomových a absolventských prací. Igor Zahrádka se zapojil do interaktivního programu s žaky a patří k jeho hlavním aktérům, čímž umožňuje ze své vysoce kvalifikované pozice nahlédnout mladé generaci do tajů nejen technických oborů, ale i podnikání jako takového. Společnost B:TECH, a. s., se pod jeho vedením stala nejvýznamnějším partnerem Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v oblasti osvěty a propagace technických oborů žákům a studentům v regionu,“ doplnila práci druhého oceněného Ludmila Dočkalová.
Merkurovy medaile se předávají každoročně na slavnostním večeru před Sněmem HK ČR a udílejí se za významnou spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Celý článek na Vysočina News

 

Partnerem letošního ročníku soutěžní expozice KIT SHOW VYSOČINY Klubu plastikového modelářství v Havlíčkově Brodě, který se uskutečnil v květnu v prostorách havlíčkobrodského AZ CENTRA, se nově stala Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod.

Komora se dlouhodobě zabývá podporou technických dovedností mládeže, žáků a studentů. Pro zástupce Hospodářské komory bylo tedy milou povinností podílet se na předávání diplomů a cen nejúspěšnějším modelářům výstavy.

 

Dne 14. 5. 2018 navštívili zástupci Okresní Hospodářské komory v Havlíčkově Brodě společnost PLEAS a.s. a seznámili členy vedení společnosti s aktivitami OHK HB a KHK KV, zejména s  projekty Na správné místoVzděláváním k rozvoji VysočinyKompas a Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině.

 

  • DSC_1598
  • DSC_1603
  • DSC_1608

Společnost PLEAS je největším textilním závodem ve střední Evropě zaměřeným na výrobu denního a nočního prádla. V  jednom areálu je zastoupen celý výrobní proces – od pletení úpletu, barvení, stříhání, šití až po balení hotových výrobků. Je součástí  německé  skupiny Schiesser a celosvětové skupiny Delta Galil. Tradice textilní výroby v Havlíčkově Brodě sahá až do roku 1873. PLEAS a.s. ročně vyrobí cca  1 700 tun pletených úpletů a ušije  přes 15 milionů kusů dámských, pánských a dětských výrobků. 

V současnosti firma zajišťuje práci  700 vlastním zaměstnancům a dalším 800 v evropských kooperacích.

 

 

 

Inženýrská společnost B:tech v Havlíčkově Brodě se zaměřuje na průmyslovou automatizaci a software pro průmyslová zařízení ve světě. Podle ředitele Igora Zahrádky stejně jako ostatní průmyslové firmy B:tech se potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.

„Říkat a stěžovat si, že nejsou lidi, je krátkozraké. Je třeba tu situaci řešit. Naším cílem je školáky inspirovat a ukázat jim, že studia technických oborů mají budoucnost,“ konstatoval ředitel Zahrádka a zdůraznil, že to není tak dávno, kdy v době První republiky bylo tehdejší Československo průmyslová velmoc, a čeští inženýři měli a ještě stále mají ve světě vynikající pověst. „Na tuto tradici je třeba navázat,“ zdůraznil ředitel Zahrádka. Proto se společnost B:tech rozhodla realizovat ve spolupráci s Hospodářskou komorou Havlíčkův Brod dlouhodobý projekt, který má školákům ukázat technické obory v moderním a atraktivním světle. Jednou z částí projektu jsou exkurze, pojaté jako interaktivní dopoledne, kdy si školáci mohou projít celý podnik, seznámit se s jeho činnostmi a pohovořit se zaměstnanci. „Je to skutečně zajímavé, ale myslím, že studium technických oborů je náročné a nevím, jestli bych to zvládla,“ přiznala se jedna z účastnic exkurze, Nikol Zachová z osmé třídy základní školy Konečná. Technika zajímala i její spolužačku Terezu Pleslovou, ale i ona by měla strach z náročného studia.

To, že studium techniky může být zábava se společnost B:tech snaží zprostředkovat pomocí elektrotechnického kroužku, který založila a provozuje pod záštitou havlíčkobrodského AZ Centra, střediska volného času. „Kroužek navštěvují žáci základních a středních škol a aktuálně do něj chodí 26 dětí a studentů,“ upřesnil ředitel Igor Zahrádka. Kroužek vedou odborníci s technickým vzděláním, zaměstnanci společnosti B:tech. „Žáci se během školního roku seznámí se zapojováním jednoduchých automatických obvodů, zabývají se výrobou elektronických hraček, mikroprocesorů, učí se programovat,“ popsal ředitel Zahrádka činnost technického kroužku. Děti si vyzkouší programovat například malého robota, učí se pracovat ve skupině a pochopit základní principy fyziky důležité pro praxi. Výsledky své práce prezentují jednou ročně na firemních akcích společnosti B:tech.

Těm, kteří se pro techniku nakonec rozhodnou, nabízí společnosti spolupráci už při studiu. V posledních letech rozvíjí intenzivnější spolupráci například se Střední odbornou školou v Chotěboři. Studenti technických oborů mají možnost ve firmě B:tech realizovat povinnou praxi a umožňuje studentům vydělat si při studiu i formou brigády. Po skončení studia najdou mladí technici ve firmě pracovní uplatnění. Společnost nabízí řadu absolventských pracovních pozic. Igor Zahrádka věří, že tento způsob výchovy budoucích techniků přinese dlouhodobé výsledky.

Celý článek na denik.cz

Celý článek na denik.cz
Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-brodska-firma-b-tech-dava-mladym-technikum-zelenou-20180503.html

 

Do třetího ročníku soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost se letos přihlásilo 29 subjektů. „Cílem soutěže je upozornit a ocenit aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž těch, kteří princip společenské odpovědnosti v našem regionu aktivně uplatňují. Odpovědné firmy si uvědomují, že nejsou pouze izolovanými jednotkami působícími ve společnosti, ale že dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky a partnery přinášejí další pozitivní efekty a přispívají k žádoucímu rozvoji,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V kategorii do 250 zaměstnanců se letos na prvním místě umístila brodská inženýrská společnost B:TECH. Ta dodává služby v oblasti průmyslové automatizace zákazníkům po celém světě. Na trhu působí od roku 2000.

„Vysočina je krásné místo k životu. Jsme rádi, že se můžeme podílet na jeho rozvoji. Dlouhodobě se věnujeme popularizaci technických oborů a spolupráci s technickými talenty, žáky, studenty i dětmi, což je mimo jiné nejsilnější náplní našeho snažení v oblasti společenské prospěšnosti,“ vysvětluje důvodu úspěchu Igor Zahrádka, generální ředitel společnosti B:TECH.

Vedle diplomu si oceněné firmy odnesly také originální plastiku propojující symboly Kraje Vysočina, sklo, zelenou a modrou barvu. Spolu s ní získaly i oprávnění používat prestižní známku „Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ a také logo ocenění.

„Není to jen radost, ale také velký závazek. Naše aktivity ziskem ocenění nekončí a jde o stálou a nedílnou součást naší činnosti, kterou budeme i nadále rozvíjet,“ doplnil Igor Zahrádka.

Na třetím místě ve stejné kategorii uspěla také další firma z Havlíčkobrodska, jeníkovská společnost Houfek a.s.. Ta se za více než 25 let své existence vypracovala na špičku v oboru a stala se významným výrobcem dřevoobráběcích strojů v Evropě. Díky technické jedinečnosti a kvalitě dílenského zpracování dnes vyrábí bezmála tisíc strojů ročně a vyváží do více než padesáti zemí světa.

V kategorii veřejný sektor se skvěle umístilo také Gymnázium Chotěboř. Škola získala třetí místo za to, že nechce být jenom továrnou na vzdělání, ale poskytuje prostor i pro individuální růst při řadě školních a volnočasových aktivit.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality.

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2017:

Kategorie soukromý sektor do 250 zaměstnanců:
1. místo – B:TECH, a. s (Havlíčkův Brod)
2. místo – General Logistics System Czech Republik s.r.o. (Jihlava)
3. místo – Houfek a.s. (Golčův Jeníkov)

Kategorie soukromý sektor nad 250 zaměstnanců:
1. místo – MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., MANN + HUMMEL Service s.r.o. (Nová Ves)
2. místo – První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. (Velká Bíteš)
3. místo – ICOM transport a.s. (Jihlava)

Kategorie veřejný sektor - obce:
1. místo – Žďár nad Sázavou
2. místo – Třebíč
3. místo – Humpolec

Kategorie veřejný sektor - ostatní:
1. místo – Střední průmyslová škola Třebíč
2. místo – Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
3. místo – Gymnázium Chotěboř

Celý článek na denik.cz

 


Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/cena-za-spolecenskou-odpovednost-putovala-do-brodskeho-b-techu-20180427.html