Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zorganizovala dne 12. února 2020 v prostorách Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči II. ročník krajského kola odborné soutěže „T-PROFI – TALENTY PRO FIRMY“. Jedním z hlavních cílů soutěže je přilákat děti k technickému vzdělávání, aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Úkolem pěti soutěžních týmů (družstva složená ze tří žáků 5. třídy základní školy, tří studentů 2. ročníku střední školy a kapitána družstva, kterým je zástupce firmy) bylo sestrojení funkčního modelu jeřábu ze stavebnice Merkur podle montážního návodu.

Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapojení všech členů týmů a další kritéria.

Vítězství si v letošním roce odnesl domácí třebíčský tým zastoupený firmou Výtahy, s. r. o. a složený z žáků Základní školy Třebíč, Benešova 585 a Střední průmyslové školy Třebíč. O druhé místo se díky shodnému počtu bodů dělil tým zastupující okres Žďár nad Sázavou (COMPAS robotika, s. r. o. , ZŠ Zámek Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou) a tým zastupující okres Jihlava (BOSCH DIESEL s. r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava).

Dalšími účastníky soutěže byly týmy z okresů Pelhřimov (Conteg spol. s r. o., ZŠ Komenského Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Havlíčkův Brod (Galatek a. s., ZŠ Vlastějovice, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Leden n. Sázavou).

Jako odměnu za účast v soutěži obdrželi všichni soutěžící power banky a členové vítězného týmu obdrželi navíc sady šroubováků, které do soutěže věnovala firma Wera Werk s. r. o.

Třebíčský tým si svým vítězstvím zajistil postup do celorepublikového finále, které se uskuteční 16. dubna 2020 v Praze.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v závěru ledna v kavárně Cafe – art Oko pro své členy setkání s Igorem Zahrádkou, generálním ředitelem a spolumajitelem společnosti B:TECH, a. s.

Přítomní účastníci se seznámili s účasti na podnikatelské misi organizovanou vládou ČR a Hospodářskou komorou ČR do Turecka, která se uskutečnila ve dnech 2.- 4. září 2019.
„První překvapení pro misi bylo, že Hospodářská komora ČR pro podnikatele připravila let vojenským speciálem CASA. Bylo dobrodružné letět tímto letadlem, ale letí poloviční rychlostí než dopravní letadla. Cesta do Ankary trvala skoro šest hodin,“ řekl na úvod Igor Zahrádka.

Hospodářská komora během mise organizovala dvě podnikatelská fóra, v Ankaře a v Istanbulu. V podnikatelské delegaci byli zástupci 40 českých firem zabývající se dodávkami energetických celků na klíč či komponent pro jadernou a klasickou energetiku, tak i společnosti působící v oblastech obranného průmyslu a bezpečnostní techniky. Přínosem mise pro firmu B: TECH, a. s., bylo získání nových zakázek.

 • DSC_0612
 • F1
 • F2
 • F3

Celý článek na Vysočina News.

 

MAS Královská stezka o.p.s. si dovoluje srdečně pozvat všechny na seminář k 4. výzvě MAS Programu rozvoje venkova (Fiche 1, 3 a 4)

Datum konání: 27. ledna 2020
Místo konání: Zasedací místnost MÚ Habry
Čas konání: od 15 hod

Program:

 1. Přivítání účastníků
 2. Představení vyhlašované Fiche 1 Podpora podnikání a cestovní ruch, Fiche 3 Potravinářství, Fiche 4 Zpřístupnění přírody (podmínky, kritéria přijatelnosti, oprávnění žadatelé, výše způsobilých výdajů)
 3. Proces podání Žádosti o dotaci na MAS, Portál farmáře
 4. Hodnocení a výběr projektů, průběh další administrace
 5. Dotazy a diskuze

Na setkání se těší: Mgr. Gustav Charouzek a zaměstnanci MAS, kontakt: 774 489 322, 603 201 840, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzva ve formátu PDF

 

Rada Kraje Vysočina spustila sběr přihlášek a vyhlásila podmínky pátého ročníku regionální soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost na svém jednání 29. 10. 2019.

"Jste-li organizace, které není lhostejné téma společensky odpovědného chování, dobrovolně integrujete sociální a ekologická hlediska do každodenních operací a interakcí se zákazníky, je ojedinělé ocenění hejtmana Kraje Vysočina určeno právě vám," uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

 1. soukromý sektor:
  (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu)
  a.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
  a.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
  a.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
 2. veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
  b.1 obce,
  b.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
  b.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.

Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2019.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz/odpovednost

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů. Udělení Ceny se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).

Uzávěrka přihlášek je stanovena do 31. 1. 2020. Předpokládané vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním společenském odpoledni v dubnu 2020.

Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:

 • Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je odborným partnerem soutěže "Začínáme v Kraji Vysočina", kterou vyhlašuje agentura Czech Invest.

Popis soutěže a dokumenty ke stažení jsou zde: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-start-upy/Aktivity/Soutez-Zaciname-v-Kraji-Vysocina

 

Od 1. prosince 2019 bude v ČR zahájen provoz nového satelitního mýtného systému. Zaregistrovat se do nového mýtného systému je možné od 23. září 2019 na Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, Benešova 13, Jihlava.

V období od 23. září 2019 do 29. listopadu 2019 platí pro registraci vozidel a výdej palubních jednotek pro nové mýto prodloužená provozní doba Po - Pá 7:30 - 19:00 hod.

 

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod (OHK) uspořádala v pondělí 13. května v klubu Oko Havlíčkův Brod Valnou hromadu – shromáždění členů.

Ludmila Dočkalová, předsedkyně představenstva OHK Havlíčkův Brod, seznámila přítomné členy se Zprávou o činnosti komory za rok 2018. OHK Havlíčkův Brod je organizací sdružující všechny právnické a fyzické osoby, zapsané v členských seznamech. Jejím posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb, členské základny.

 • F_1
 • F_2
 • F_3

OHK Havlíčkův Brod má 65 členů a v roce 2018 připravila zajímavé akce. Například 6. listopadu v klubu Oko firemní den – veletrh pracovních příležitostí v rámci projektu Na správné místo. OHK zajišťovala v rámci podpory technických oborů exkurze do firmy B:Tech, a. s., pro žáky základních a středních škol. V souvislosti s tím vznikl ve firmě B_Tech, a. s., elektrotechnický kroužek, který pravidelně navštěvuje 30 žáků základních škol. Za práci v OHK byli oceněni Merkurovými medailemi dva členové: zlatou Merkurovu medaili obdržel Jiří Holešák, který založil brodskou OHK a byl jejím dlouholetým předsedou. Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B: Tech, a. s., byl oceněn stříbrnou Merkurovou medailí. V roce 2019 bude OHK Havlíčkův Brod nadále pořádat semináře pro své členy a setkání se zajímavými lidmi. Dále bude podporovat různé akce: Čistá řeka, Kit Show Vysočina, kurz programování v řídicím systému Fanuc a T – PROFI (talenty pro firmy).

Celý článek na Vysočina News

 

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ /ID O02915.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu
 • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina
 • Zmírňování  záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem
 • Zvyšování atraktivity našeho regionu pro občany
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

 • sdílení kontaktů firem zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0, příklady dobré praxe - www.vysocina40hub.cz, www.fb.com/vysocina40
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • zajišťování dotačního poradenství
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Kontakty - asistenční centra:

 • Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - Petra Poláková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Petr Dočkal, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Jihlava - Tomáš Prchal, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Jana Vránová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Třebíč - Michaela Horká, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou - Dana Fialová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Pozvánka na valnou hromadu – shromáždění členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod

Místo konání: Cafe-art OKO, s.r.o., Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod
Termín: pondělí dne 13. května 2019 od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 7. Schválení rozpočtu a plánu činnosti pro rok 2019
 8. Volba 2 delegátů a 1 náhradníka pro rok 2019 na XXXI. sněm Hospodářské komory České republiky – 23. 5. 2019
 9. Volba 5 delegátů a 1 náhradníka na členskou schůzi Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v roce 2019 – Jihlava 14. 5. 2019
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr

V případě, že se nesejde v určenou hodinu zahájení valné hromady nadpoloviční počet členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod, koná se náhradní valná hromada na stejném místě dne 13. května 2019 od 16:30 hodin bez ohledu na počet přítomných členů.

Těšíme se na Vaši účast.

Havlíčkův Brod 30. dubna 2019

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Ing. Ludmila Dočkalová
předsedkyně představenstva

Pozvánka ve formátu PDF