P O Z V Á N K A

na valnou hromadu členů Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod,

která se bude konat

ve čtvrtek dne 18. května 2023 v cafe-art OKO s.r.o.,

Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod od 16:00 hodin

Program:

 1. Zahájení valné hromady, zjištění počtu přítomných členů
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022
 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 7. Změna STATUTU Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod
 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
 9. Schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2023
 10. Schválení 2 delegátů a 1 náhradníka na XXXV. Sněm HK ČR v roce 2023
 11. Schválení 4 delegátů a 2 náhradníků na Členskou schůzi KHK KV v roce 2023
 12. Schválení kandidátů na funkci místopředsedy představenstva, člena představenstva a člena kontrolní komise KHK KV
 13. Diskuse
 14. Schválení usnesení
 15. Závěr

V případě, že se nesejde stanovený počet členů v určenou hodinu zahájení Valné hromady OHK HB, od 16.30 hodin se koná náhradní Valná hromada OHK HB se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů.

Ing. Ludmila Dočkalová Martin Sedlák
předseda představenstva OHK HB místopředseda představenstva OHK HB

 

Havlíčkův Brod 10. května 2023