Spolek Okolo Sázavy pořádá konferenci„Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“ - jak přistupovat ke vnímání architektury, k navrhování staveb, jak pečovat o památky a orientovat se v tom, přijedou představit svůj úhel pohledu odborníci Akad.arch. David Vávra a Ing.arch. Ondřej Šefců